Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Μαζικές Δημοκρατικές Εκλογές - Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Αγία  Παρασκευή  30  Νοεμβρίου  2023

ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Μαζικές Δημοκρατικές Εκλογές  -  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ολοκληρώθηκαν  με  δημοκρατικές διαδικασίες και μαζική συμμετοχή οι Εκλογές του ΠΑΣΥΜΗΤΕ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής  Επιτροπής και την εκλογή Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στο ΕΚΑ.

Η εκλογική  διαδικασία είχε συγκεκριμένα και αισιόδοξα στοιχεία.  Χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση των μελών, τη συμμετοχή νέων Υποψηφίων και Παρατάξεων,  την ευρεία αντιπροσώπευση  και την  ανανέωση  με δυναμισμό και προοπτική στα  όργανα και στους αντιπροσώπους. Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τη σταθερή και  ενεργή παρουσία του Συλλόγου μας στους χώρους εργασίας, τη διεκδίκηση των αιτημάτων και τη συστράτευση των μελών για την διεύρυνση και  τη δικαίωση των διεκδικήσεων μας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με συναίνεση και ομαδικό πνεύμα συνεδρίασε και ομόφωνα συγκροτήθηκε σε Σώμα με όρους αναλογικής αντιπροσώπευσης  των παρατάξεων στο προεδρείο  και ευρείας ανανέωσης προσώπων και ευθυνών. Χάραξε τους άξονες λειτουργίας και τις προτεραιότητες για όλες τις δράσεις.

Στη πρώτη θέση των δράσεων είναι η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής ΣΣΕ.  Το ΔΣ θεωρεί  αναγκαία την ανοικτή επικοινωνία με όλους του εργαζόμενους και τη συνεννόηση  με τα Σωματεία της ΕΡΤ, ώστε να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο διεκδίκησης και πρότασης για την διαπραγμάτευση. Όλοι γνωρίζουμε ότι προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες που απαιτούν συστηματική προσπάθεια και αποφασιστικότητα με καθαρές θέσεις και  δυναμική στάση.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ όπως πάντα θα είναι πρωτοπόρος στους αγώνες για :

 • Καλύτερους όρους εργασίας και αμοιβής, χωρίς διαχωρισμούς και ανισότητες
 • Εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων στην ΕΣΣΕ με αναδρομική ισχύ
 • Πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας με εργαζόμενους σταθερής απασχόλησης
 • Ισότιμη αμοιβή και εργασία του τακτικού προσωπικού και των συμβασιούχων
 • Αποδέσμευση της ΕΡΤ από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου
 • Ανάπτυξη της εσωτερικής παραγωγής με την αξιοποίηση του προσωπικού, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 • Διαφάνεια και έλεγχο στην οικονομική διαχείριση - τέρμα στην κατασπατάληση του ανταποδοτικού τέλους
 • Αναβάθμιση των Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων – τέρμα στην υποβάθμιση της ΕΡΤ3, των Περιφερειακών και στα σχέδια για κατάργηση της  ΕΡΤ2.
 • Ελεύθερη, ανεξάρτητη, πολυφωνική ενημέρωση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Τεχνικών και Εργαζομένων ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ), έχει ως εξής :

Πρόεδρος                                       Κασιμάτης  Γαβριήλ

Α’  Αντιπρόεδρος                            Γεωργόπουλος Θεόδωρος

Β’  Αντιπρόεδρος                            Τσιτιρίδης  Ιωάννης

Γενική Γραμματέας                         Κουστούκη  Κωνσταντίνα  ( Ντίνα )

Ταμίας                                           Σκιαθίτου  Κωνσταντίνα  ( Νάντια )

Ειδικός  Γραμματέας                      Ρούκας Σταύρος

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων     Σακαλίδης Νικόλαος

Έφορος                                         Ουρουντζόγλου Ιωάννης

Μέλος                                            Βιδάκης Νικόλαος

Μέλος                                            Γιαννόπουλος Χρήστος

Μέλος                                            Κάρλες Γεώργιος  

Μέλος                                            Κούρος  Χαρίδημος  ( Χάρης )

Μέλος                                            Σαμπανίδης Γεώργιος  

Μέλος                                            Σεσσές Παναγιώτης

Μέλος                                            Τσιακίρης Ευάγγελος

Για  το  Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                     Η  Γενική  Γραμματέας

Γαβριήλ Κασιμάτης                     Κωνσταντίνα Κουστούκη

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΥΜΗΤΕ Αποτελέσματα Εκλογών 2023

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Τεχνικών & Εργαζομένων  ΕΡΤ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αγία Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ ΑΕ», στις 16 Νοεμβρίου 2023 για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή) και Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΠΕΡΤ και το ΕΚΑ, όπου συμμετείχαν τρεις συνδυασμοί σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα :

Ψήφισαν για Δ.Σ. & Ε.Ε. :               369

Έγκυρα :                                        356

Άκυρα :                                              9

Λευκά :                                              4

Ψήφισαν για ΠΟΣΠΕΡΤ & ΕΚΑ :     351

Έγκυρα :                                        340

Άκυρα :                                              7

Λευκά:                                               4

ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

1.)  Ο συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΥΜΗΤΕ»

Για το Δ.Σ. & Ε.Ε. :           Ψηφοδέλτια      260      Έδρες      11 και 3, αντίστοιχα

Για ΠΟΣΠΕΡΤ &   ΕΚΑ :  Ψηφοδέλτια      244      Έδρες      11 και 4, αντίστοιχα

2.)  Ο συνδυασμός  «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ»

Για το Δ.Σ. & Ε.Ε. :           Ψηφοδέλτια        78      Έδρες       4 και 0, αντίστοιχα

Για ΠΟΣΠΕΡΤ & ΕΚΑ :    Ψηφοδέλτια        76      Έδρες       4 και 0, αντίστοιχα

3.) Ο συνδυασμός  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»

Για το Δ.Σ. & Ε.Ε. :           Ψηφοδέλτια        18      Έδρες       0 και 0, αντίστοιχα

Για ΠΟΣΠΕΡΤ & ΕΚΑ :     Ψηφοδέλτια        20      Έδρες       0 και 1, αντίστοιχα

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΥΜΗΤΕ»

Τακτικοί

1      ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

2      ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3      ΚΟΥΣΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ( ΝΤΙΝΑ )

4      ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5      ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6      ΣΕΣΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7      ΣΚΙΑΘΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ( ΝΑΝΤΙΑ )

8      ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9      ΡΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

10    ΚΑΡΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11    ΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ  ( ΧΑΡΗΣ )

Αναπληρωματικοί

1      ΚΙΑΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ  ( ΦΑΝΗ )

2      ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

3      ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4      ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5      ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6      ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

7      ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

8      ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9      ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΙΔΩΝ

10    ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

11    ΒΑΣΙΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ

 1. Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ»

Τακτικοί

1      ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2      ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3      ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 1. ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωματικοί

1      ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2      ΓΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ

 1. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»

Δεν εκλέγει

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΥΜΗΤΕ»

Τακτικοί

1      ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

2      ΜΑΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3      ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αναπληρωματικοί

1      ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

EKΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

 1. Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΥΜΗΤΕ»

Τακτικοί

1      ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

2      ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3      ΚΟΥΣΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ( ΝΤΙΝΑ )

4      ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5      ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6      ΚΙΑΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ   ( ΦΑΝΗ )

7      ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8      ΣΚΙΑΘΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ( ΝΑΝΤΙΑ )

9      ΣΕΣΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10    ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11    ΚΑΡΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωματικοί

1      ΡΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2      ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3      ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ  ( ΧΑΡΗΣ )

4      ΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ  ( ΧΑΡΗΣ )

5      ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6      ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7      ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8      ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9      ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10    ΒΑΣΙΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ

11    ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 1. Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ»

Τακτικοί

1      ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

3      ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4      ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικοί

1      ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2      ΓΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ

 1. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»

Δεν εκλέγει

 

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ

 1. Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΥΜΗΤΕ»

Τακτικοί

1      ΚΟΥΣΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ( ΝΤΙΝΑ )

2      ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3      ΚΙΑΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ   ( ΦΑΝΗ )

4      ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αναπληρωματικοί

1      ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2      ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

3      ΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ  ( ΧΑΡΗΣ )

4      ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5      ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ.)»

Τακτικοί

1      ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Αναπληρωματικοί

1      ΤΣΑΦΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ευχαριστεί τους συναδέλφους - μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών για τη συμβολή τους και για τη συνεργασία τους στην ομαλή διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Ευχαριστούμε επίσης, όλους τους συναδέλφους -  μέλη του Συλλόγου μας για τη συμμετοχή τους και εύχεται στα εκλεγμένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή και στους αντιπροσώπους στην ΠΟΣΠΕΡΤ και στο ΕΚΑ καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

 

 

 

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 16/11/2023

 

 

Αγία Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2023


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν



Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ ΑΕ» - ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε. -  μετά την προκήρυξη Εκλογών στις 16 Νοεμβρίου 2023, παρέλαβε τις υποψηφιότητες και τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών και


 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Για τις εκλογές του Σωματείου μας στις 16 / 11 / 2023 τους κάτωθι συνδυασμούς και υποψηφίους αντίστοιχα :

Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 ΓΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
2 ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Κανείς υποψήφιος

Για την ΠΟΣΠΕΡΤ
1 ΓΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ
2 ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3 ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Για το ΕΚΑ
Κανείς υποψήφιος

Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.Τ.Ε.»

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 Βασίλα Κλεάνθη
2 Βιδάκης Νικόλαος
3 Βισβάρδης Γεώργιος
4 Βούλγαρης Ευάγγελος
5 Γεωργόπουλος Θεόδωρος
6 Γιαννόπουλος Χρήστος
7 Γκουρνέλος Στέφανος
8 Δάνδολος Κωνσταντίνος
9 Δάτσικας Γεώργιος
10 Δρίτσας Ιωάννης
11 Θεοδωρίδου Ευαγγελία
12 Ιατρίδης Νικόλαος
13 Κάρλες Γεώργιος
15 Κασιμάτης Γαβριήλ
16 Κατσούλης Κωνσταντίνος
17 Κιάμου Θεοφανώ ( Φανή )
18 Κούρος Χαρίδημος ( Χάρης )
19 Κουστούκη Κωνσταντίνα ( Ντίνα )
20 Μάντζαρης Δημήτριος
21 Μοιρώτσος Σπυρίδων
22 Μοσχονάς Νικόλαος Φαίδων
23 Μυρισίδης Ιωάννης
24 Νικολαΐδης Θεόδωρος
25 Ρούκας Σταύρος
26 Σακαλίδης Νικόλαος
27 Σεσσές Παναγιώτης
28 Σκιαθίτου Κωνσταντίνα ( Νάντια )
29 Φούντας Σωτήριος
30 Χρυσανθόπουλος Αναστάσιος


Για την Ελεγκτική Επιτροπή
1 Ευθυμιόπουλος Διονύσιος
2 Κουτουλογένης Χαράλαμπος
3 Ματλής Σταύρος
4 Παπαδόπουλος Περικλής
5 Φίλος Δημήτριος

Για την ΠΟΣΠΕΡΤ
1 Αποστόλου Σπυρίδωνας
2 Βασίλα Κλεάνθη
3 Βιδάκης Νικόλαος
4 Βούλγαρης Ευάγγελος
5 Γεωργόπουλος Θεόδωρος
6 Γιαννόπουλος Χρήστος
7 Δάνδολος Κωνσταντίνος
8 Δάτσικας Γεώργιος
9 Δρίτσας Ιωάννης
10 Θεοδωρίδου Ευαγγελία
11 Ιατρίδης Νικόλαος
12 Καμπουρόπουλος Στυλιανός
13 Κάρλες Γεώργιος
14 Κασιμάτης Γαβριήλ
15 Κατσούλης Κωνσταντίνος
16 Κιάμου Θεοφανώ ( Φανή )
17 Κούρος Χαρίδημος ( Χάρης )
18 Κουστούκη Κωνσταντίνα ( Ντίνα )
19 Μάντζαρης Δημήτριος
20 Μαρματάκης Ιωάννης
21 Μιχαλόπουλος Χαρίλαος ( Χάρης )
22 Μοσχονάς Νικόλαος Φαίδων
23 Μυρισίδης Ιωάννης
24 Νικολαΐδης Θεόδωρος
25 Ραλλούσης Αθανάσιος
26 Ρούκας Σταύρος
27 Σακαλίδης Νικόλαος
28 Σεσσές Παναγιώτης
29 Σκιαθίτου Κωνσταντίνα ( Νάντια )
30 Φούντας Σωτήριος
31 Χαντζαράς Παρασκευάς
32 Χρυσανθόπουλος Αναστάσιος

Για το ΕΚΑ
1 Αποστόλου Σπυρίδωνας
2 Αργύρης Ευάγγελος
3 Βισβάρδης Γεώργιος
4 Γκουρνέλος Στέφανος
5 Ιατρίδης Νικόλαος
6 Καμπουρόπουλος Στυλιανός
7 Κιάμου Θεοφανώ ( Φανή )
8 Κούρος Χαρίδημος ( Χάρης )
9 Κουστούκη Κωνσταντίνα ( Ντίνα )
10 Μαρματάκης Ιωάννης
11 Μοιρώτσος Σπυρίδων
12 Ρούκας Σταύρος
13 Χαντζαράς Παρασκευάς

Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»(Δ.Α.Σ)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 Τσαφίτσα Δέσποινα
2 Χονδρόπουλος Θωμάς

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Κανείς υποψήφιος

Για την ΠΟΣΠΕΡΤ
1 Τσαφίτσα Δέσποινα
2 Χονδρόπουλος Θωμάς

Για το ΕΚΑ
1 Τσαφίτσα Δέσποινα
2 Χονδρόπουλος Θωμάς

 Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Σωματείου μας και Αντιπροσώπων για την ΠΟΣΠΕΡΤ και το ΕΚΑ, θα γίνουν την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 σύμφωνα με την προκήρυξη των εκλογών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

Μιχαηλίδης Γεώργιος 694 6643294
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 697 5884045
Ντανάσης Δημήτριος 697 9982413
Παντελιάδης Αργύριος 697 7679690
Παπακυρίτση Μαρία 697 4804460

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Ντανάσης Δημήτριος
Παντελιάδης Αργύριος
Παπακυρίτση Μαρία

 

 

 

 

 

Προκύρηξη Εκλογών ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 16 Νοεμβρίου 2023

 

Αγία Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2023

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η   Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

 

ΠΡΟΣ : Όλα τα μέλη του Συλλόγου

 

 Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η    Ε  Κ  Λ  Ο  Γ  Ω  Ν

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που έγινε την Τρίτη  17 Οκτωβρίου 2023

αποφάσισε

Τη σύσταση τριών Εκλογικών Τμημάτων, ως ακολούθως :

 • Ραδιομέγαρο         Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή
 • Κατεχάκη           Λεωφ. Μεσογείων 136, Αθήνα
 • ΕΡΤ 3 Λεωφ. Στρατού 1 & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη

 

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία, ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου για την Εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών των παραπάνω Εκλογικών Τμημάτων, για τη  διενέργεια  Εκλογών προς  ανάδειξη  νέων Οργάνων  Διοίκησης  (ΔΣ, ΕΕ) και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΚΑ ).

 1. ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 2. ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
 3. ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕΡΤ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Εφορευτικές Επιτροπές που εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ενώπιον Δικαστικού Αντιπροσώπου είναι :

 1. Για την ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ (Ραδιομέγαρο - Λεωφ. Μεσoγείωv 432)

Μιχαηλίδης Γεώργιος      

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    

Ντανάσης Δημήτριος      

Παντελιάδης Αργύριος    

Παπακυρίτση  Μαρία      

 1. 2. Για την ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ  ΚΑΤΕΧΑΚΗ  (Λεωφ. Μεσoγείωv 136)

Βάτσης Κωνσταντίνος    

Μαυρίδης Ανδρέας         

Τζιβάρας Νικόλαος         

 1. Για την ΤΟΠIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΕΡΤ3 (Λεωφ. Στρατού 1 & Καυτατζόγλου)

Μαραγκάκης Νικόλαος

Παπαργυρίου Κωνσταντίνος

Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος

Η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε οι εκλογές του Συλλόγου να διενεργηθούν με ψήφο σε φυσική και σε ψηφιακή κάλπη. Για το σκοπό αυτό η ηλεκτρονική ψηφοφορία αποφασίστηκε να διενεργηθεί μέσω της πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών ElectoBox. Ως εκ τούτου  όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες στην έδρα των οποίων δεν έχει συσταθεί εκλογικό τμήμα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφοριών. Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσα μέλη, που για υπηρεσιακούς και άλλους λόγους, αδυνατούν να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί. Σχετικά με τη διαδικασία της  ηλεκτρονικής ψήφου  η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα ενημερώσει έγκαιρα τα μέλη.

Τέλος η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε να υπάρχει δυνατότητα οικονομικής τακτοποίησης των μελών έως και την ημέρα των Εκλογών.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

 1. Έπειτα από τα παραπάνω η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεδρίασε στις 20 Οκτωβρίου 2023 και αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη αρχαιρεσιών, για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης και Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και  ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής τους την  16η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  07:30  έως  19:00.
 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε επίσης  να διεξαχθεί η ψηφοφορία της  16ης  Νοεμβρίου  2023  στα εκλογικά τμήματα  ως εξής :

1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Θα ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Αττικής.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 07:30 και θα λήξει στις 19.00.

2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Θα ψηφίσουν όλοι οι  συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στη Λ. Μεσογείων 136, στο κτίριο της Ρηγίλλης, καθώς και οι εργαζόμενοι των Κ.Ε. Πάρνηθας, Γερανείων και Υμηττού.

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας θα καθοριστούν από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα λήξης όμως καθορίζεται το αργότερο η 19:00.

3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΤ3  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θα ψηφίσουν όλοι οι συνάδελφοι - μέλη του Σωματείου μας που εργάζονται στην ΕΡΤ-3, καθώς και οι εργαζόμενοι των Κ.Ε. Χορτιάτη,  Θεσσαλονίκης,  Μαλγάρων.

Οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας θα καθοριστούν από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, ως ώρα λήξης όμως καθορίζεται το αργότερο η 19:00.

 

 1. Όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας βρεθούν την ημέρα των εκλογών, σε οποιοδήποτε από τα τρία εκλογικά τμήματα, μπορούν να ψηφίσουν εκεί.
 1. Όσοι εργαζόμενοι - μέλη του Σωματείου μας υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες στην Έδρα των οποίων δεν έχει συσταθεί Εκλογικό Τμήμα και όσοι αδυνατούν για υπηρεσιακούς ή άλλους λόγους να βρεθούν σε εκλογικό τμήμα, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου εφόσον προηγουμένως ενημερώσουν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 1. Την ευθύνη για την παραλαβή και ανακήρυξη υποψηφίων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και του εκλογικού υλικού έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Λ. Μεσογείων 432 - 15342 Αγία Παρασκευή).
 1. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υπενθυμίζει στους συναδέλφους :

α. Το σύστημα που ισχύει είναι η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ του Ν.1264/82.

β. Τα μέλη για να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ή το  ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

γ. Στις εκλογές θα χρησιμοποιηθούν δύο ψηφοδέλτια : ένα για την εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης και ένα για την εκλογή Αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

δ.  Οι σταυροί προτίμησης θα σημειώνονται με ΣΤΥΛΟ χρώματος ΜΑΥΡΟΥ ή  ΜΠΛΕ.

 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων των συνδυασμών θα φέρουν :

α. Την επωνυμία του συνδυασμού.

β. Τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

γ. Τις υπογραφές των υποψηφίων.

 1. Οι αιτήσεις των μεμονωμένων υποψηφίων θα φέρουν :

α. Την ένδειξη "ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ".

β. Το ονοματεπώνυμό του.

γ. Την υπογραφή του υποψηφίου.

 1. Οι υποψηφιότητες (που θα υποβάλλονται εις διπλούν) θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και θα γίνονται δεκτές μέχρι και στις 30 Οκτωβρίου  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα  15:00.

 1. Τα αποτελέσματα του εκλογικού τμήματος Κατεχάκη θα δοθούν από τον εκεί Δικαστικό Αντιπρόσωπο στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα του εκλογικού τμήματος Θεσσαλονίκης  θα σταλούν με FAX από τον  Δικαστικό Αντιπρόσωπο προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

(Λ. Μεσογείων 432- Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342,  στον αριθμό   FAX  210 6066265),

ή μετά από σάρωση στο E mail  :  keepasimite@ert.gr ,

προκειμένου να γίνει δυνατή η αυθημερόν συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και η διαδικασία της διαλογής για την ανάδειξη των νέων οργάνων Διοίκησης και των αντιπροσώπων.

 1. Τα αποτελέσματα και το εκλογικό υλικό της ψηφιακής κάλπης θα δοθεί ηλεκτρονικά και έγχαρτα στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 1. Το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, καταστάσεις ψηφισάντων, πρακτικό δικαστικού αντιπροσώπου κ.λπ.) του εκλογικού τμήματος της ΕΡΤ3 θα σταλεί μέσω courier στα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής,

(Λεωφ.  Μεσογείων 432 – Τ.Κ. 153 42 – Αγία  Παρασκευή (Ρ222)  τηλ. 210 6066266).

Τα  ως  άνω  αποφασίστηκαν στο γραφείο του Συλλόγου Ρ222 (Λεωφ. Μεσογείων 432 - Αγία Παρασκευή)  από τα μέλη της  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής:

 

Μιχαηλίδης Γεώργιος

694 6643294

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ

697 5884045

Ντανάσης Δημήτριος

697 9982413

Παντελιάδης Αργύριος

697 7679690

Παπακυρίτση  Μαρία

697 4804460

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Μιχαηλίδης Γεώργιος      

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    

Ντανάσης Δημήτριος      

Παντελιάδης Αργύριος    

Παπακυρίτση  Μαρία      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 1 από 487


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

DSC01924.JPG
Image Detail
DSC03140.JPG
Image Detail
GO_TO_TOP