ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 11/4/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε και συγκαλεί την ετήσια
TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
στις 11 Απριλίου 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 

στο Studio Ε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή
 
Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
 
1. Γενική Ενημέρωση
2. Διοικητικός Απολογισμός
3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
4. Πρόγραμμα δράσης
5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
6. Συλλογική Σύμβασης Εργασίας
 

Επισημάνουμε ότι η συμμέτοχη μας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας είναι
εξαιρετικά   σημαντική και απαραίτητη για την  άμεση ενημέρωση μας σχετικά με
όσα   συμβαίνουν    στο   χώρο   μας, και για τις  προτάσεις των μελών, σε όλα τα
ζητήματα και ιδιαίτερα στη ΣΣΕ.
Η   σοβαρότητα      των   θεμάτων    απαιτεί    την ενεργή   συμμετοχή όλων μας.
Υπενθυμίζουμε    ότι για τη διευκόλυνση  της συμμετοχής στη    Γ.Σ.  έχουν δικαίωμα
απουσίας 3 ωρών από την   εργασία τους,  όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών,
όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία
της Υπηρεσίας μέλη μας).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.