ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

 Αγία Παρασκευή  27  Μαρτίου  2019

 

Ετήσια τακτική ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ

ΣΣΕ για τους εργαζόμενους χωρίς αποκλεισμούς

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

αναμφισβήτητα αυτό το διάστημα και οι επόμενοι μήνες αποτελούν μια  εξαιρετικά κρίσιμη αλλά και καθοριστική περίοδο για τα δικαιώματα και το μέλλον των εργαζομένων της ΕΡΤ.  Σοβαρές  εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν, τάχιστα και προς το συμφέρον των εργαζομένων, με συνεννόηση και σύμπνοια, από όλους τους εμπλεκόμενους.

Αυτή τη στιγμή προέχουν: Η εργασιακή και ασφαλιστική εξασφάλιση μας με την πρόσφατα δημοσιευμένη ΚΥΑ των συμψηφισμών.  Η σύναψη της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, κορυφαίας σημασίας και ιδιαίτερης βαρύτητας εργασιακός στόχος. Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε  με Δημοκρατική συμμετοχή και με θεσμικές διαδικασίες στη θετική τους έκβαση και να κλείσουν έτσι εκκρεμότητες 5 και 10 χρόνων αντίστοιχα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον, που θα μας διασφαλίζει εργασιακά και θα αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα δικαιώματα μας.

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, από τις πρώτες συναντήσεις, τον περασμένο Δεκέμβρη, με τη νέα Διοίκηση, έθεσε τα άμεσης προτεραιότητας θέματα, την έκδοση της ΚΥΑ της αναβίωσης, την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε Τεχνικούς και σε εξοπλισμό, την απόδοση της προϋπηρεσίας και στις καλλιτεχνικές ειδικότητες, όπως και στις άλλες και εξέφρασε τη θέση του για την σύναψη ΣΣΕ  με τη συμμετοχή  όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΕΡΤ.  Όπως είχε υποχρέωση εκ του καταστατικού και δικαίωμα εκ του Νόμου, (παρά την άρνηση μιας μικρής μειοψηφίας), έκανε όλες τις ενέργειες, (παραστάσεις, συναντήσεις, πλαίσιο αιτημάτων, επιστολές και εξώδικα) για να προχωρήσουν ενωτικά και θεσμικά οι διαδικασίες της ΣΣΕ και να προωθηθούν τα δίκαια και χρονίζοντα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των μελών μας, όπως έχουν καταγραφεί από τα όργανα του Συλλόγου.  Μαζί με άλλα δύο πρωτοβάθμια σωματεία ΣΕΚΟΧΕΡΤ και ΕΕΕΡΤ, αποστείλαμε επίσημη πρόσκληση προς τη Διοίκηση της ΕΡΤ και θέσαμε το πλαίσιο, για τη σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Η Διοίκηση της ΕΡΤ, παρά τις διαβεβαιώσεις του Διευθύνοντος, ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της ΣΣΕ, κωλυσιεργούσε χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.  Μέχρι που στις 14/3/2019, αφού παρέλαβε την πρόσκληση μας με το πλαίσιο, ζήτησε την ίδια ημέρα την έναρξη των  διαπραγματεύσεων για την ΣΣΕ. Όρισε την Επιτροπή που θα εκπροσωπεί τη Διοίκηση και καθόρισε την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας στις 26/3/2019. Προσκάλεσε την ΠΟΣΠΕΡΤ, με τη δυνατότητα παρεμβάσεων και συνυπογραφής των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, όπως ρητά προβλέπει ο Νόμος για όλα τα επιχειρησιακά Σωματεία οποιασδήποτε επιχείρησης. Επίσης στάλθηκε το σχετικό  email  σε όλους τους χρήστες @ert.gr και επιστολή προς τα σωματεία.

Όμως δυστυχώς το Προεδρείο της ΠΟΣΠΕΡΤ είχε εντελώς αντίθετη άποψη. Ενώ δεν έχει κάνει καμία ενέργεια και ούτε ποτέ επίσημα είχε εκφράσει την πρόθεση του να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕ, μόλις παρέλαβε την πρόσκληση, χωρίς να  συγκαλέσει τα όργανα, άσκησε προσφυγή στην Επιτροπή του αρθ. 15 του Ν. 1264/82, εναντίον του Συλλόγου μας και των άλλων σωματείων, που δήλωσαν την θέση τους να συμμετέχουν στη σύναψη ΣΣΕ. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό ακύρωσε την έναρξη των διαπραγματεύσεων της ΣΣΕ.

 

Σε αυτή την πρωτοφανή αντισυναδελφική και διασπαστική ενέργεια, που παραβιάζει κατάφορα το καταστατικό, τις αρχές και τους κανόνες του συνδικαλισμού, το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στη χθεσινή συνεδρίαση αποφάσισε να αμυνθεί με  προσφυγή - ανταίτηση στην  ίδια επιτροπή για να διαφυλάξει τα δικαιώματα των μελών μας και των σδφων μας έτσι ώστε να συνεκδικαστούν την ίδια ημέρα  (ορίστηκε στις 8/4/2019 ώρα 09:00) και να μην καθυστερήσει περισσότερο η διαδικασία της ΣΣΕ.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η σύγκληση της ετήσιας τακτικής ΓΣ κατά την οποία θα γίνει διεξοδική συζήτηση για όλα τα ζητήματα με ιδιαίτερη έμφαση στη ΣΣΕ.

Πρόσκληση σε  τακτική Γενική  Συνέλευση

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ αποφάσισε και συγκαλεί την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

την Παρασκευή 5/4/2019 και ώρα 13:00 με απαιτούμενη απαρτία το 1/5 τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών,

στο Studio E της Ραδιοφωνίας, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται δεύτερη συνεδρίαση, με απαιτούμενη απαρτία το 1/6 των μελών που προαναφέρθηκαν,

τη Δευτέρα  8/4/2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο,  

Αν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία τότε το Δ.Σ. συγκαλεί τρίτη συνεδρίαση :

την Πέμπτη 11/4/2019 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Γενική Ενημέρωση
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
  4. Πρόγραμμα δράσης
  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
  6. Συλλογική Σύμβασης Εργασίας

Η προσέλευση όλων είναι αναγκαία και απαραίτητη

Υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους, όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών, όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μέλη μας).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

        Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.