Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΑΣΥΜΗΤΕ ΠΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ

Αγία Παρασκευή, 16/05/2018

 Αρ. Πρωτ.: 288


Του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 432, ΤΚ 15342 με ΑΦΜ 997779073

   Προς

 1.Τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), που εδρεύει στην Αθήνα, Σισίνη 18 και Ηριδανού όπως νόμιμα εκπροσωπείται 


  Κοινοποιούμενη :

 1. Σε όλα τα μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)

 

2. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρη Βερβεσό (Ακαδημίας 60, Αθήνα)

 

3. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ευστάθιο Κουτσοχήνα  ( 26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη)

 

4. Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ) , που εδρεύει στην Αθήνα, Παναγή Τσαλδάρη 46-48 , όπως νόμιμα εκπροσωπείται .

 

 Όπως ενημερωθήκαμε, δημοσιεύτηκε χθες 15-5-2018  σε ΦΕΚ,  το νέο Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ  .

Η από 10-5-2018 προκήρυξη των αρχαιρεσιών για διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των δέκα μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ και των πέντε  μελών  της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τριετή θητεία, τάσσει ως προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων την Πέμπτη 17 Μαΐου  2018 , δηλαδή 5 πλήρεις ημέρες έως την 23η Μαΐου η οποία είναι η πρώτη μέρα των εκλογών . Το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ που δημοσιεύθηκε την 15η -5-2018 με την με αριθμό Φ20155/26984/Δ16.673 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρίου Αναστασίου Πετρόπουλου , στο άρθρο 26 περ. 2 α ρητά αναφέρει ότι «οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες  πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.»

Συνεπώς η από 10-5-2018 προκήρυξη των αρχαιρεσιών για διενέργεια εκλογών δεν είναι συμβατή με το γράμμα του νόμου και τον κανόνα δικαίου που αυτός θεσπίζει με αποτέλεσμα, οι εκλογές να είναι άκυρες λόγω παράβασης ρητής διάταξης του Καταστατικού. Θεωρούμε επιβεβλημένη την επανάληψη της προκήρυξης με τους όρους του νέου Καταστατικού.

Κατόπιν της πολύ σημαντικής αυτής εξέλιξης ζητάμε να μας απαντήσετε άμεσα και εγγράφως στα παρακάτω εύλογα ερωτήματα:

 1. Θα επαναληφθεί με τους όρους του νέου καταστατικού η από 10/5/2018 προκήρυξη των αρχαιρεσιών, η οποία δεν ήταν συμβατή με τις προβλέψεις του νέου καταστατικού;
 2. Ποια θα είναι η σύνθεση του οργάνου που ως αρμόδιο θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών;
 3. Αποκτούν οι  νεοεισερχόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ  σε όλη την επικράτεια ενεργό ασφαλιστικό δεσμό , με ποίον τρόπο και  από πότε . Πότε και πώς θα έχουν τις παροχές που προβλέπονται ;  Και ποιος έχει την ευθύνη υλοποίησης ; Ποιος δεσμεύεται ;
 4. Πώς και με ποια έννοια οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που θα ψηφίσουν θα αποκτήσουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό;
 5. Οι εργαζόμενοι  της ΕΡΤ καθώς και οι εργαζόμενοι μέλη της ΕΤΕΡ, της ΕΤΙΤΑ, της ΕΤΙΤΒΕ κλπ είναι  πλήρη και ισότιμα  μέλη του ΕΔΟΕΑΠ με διασφαλισμένο το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι;
 6. Πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε τα ασφαλιστικά δικαιώματα των τεχνικών της ΕΡΤ;
 7. Πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε τους τεχνικούς της ΕΡΤ που καταβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στην κατηγορία των βαρέων και  ανθυγιενών;

 Οφείλετε με σύννομο και διαφανή τρόπο να διασφαλίσετε  το νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα της  συμμετοχής, όλων αυτών των εργαζομένων που χωρίς να ερωτηθούν και χωρίς να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του καταστατικού καλούνται να  το εφαρμόσουν.

 Δεν πρόκειται να δεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε  τετελεσμένες αποφάσεις, που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος μας

 

                                    Αθήνα 16 Μαΐου 2018

 

                                             Για το ΔΣ

             Ο Πρόεδρος                                       Ο  Γεν. Γραμματέας

 

        Γαβριήλ  Κασιμάτης                                   Δημήτριος Κούνης

 

 

Γενική Συνέλευση εργαζομένων της ΕΡΤ3

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ3

 

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3, από όλες τις ειδικότητες, που συμμετείχαμε σε γενική συνέλευση στις 27/4/2018, εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας για τον τρόπο λειτουργίας και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και την αγωνία μας για την πορεία της ΕΡΤ και ΕΡΤ3.

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο οργανόγραμμα για την ΕΡΤ που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. διότι:
    1 καταρτίστηκε εν κρυπτώ, με μη δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων
    2 κατοχυρώνει την υπάρχουσα κατάσταση που είναι υπεύθυνη για τις παθογένειες της ΕΡΤ και τα προβλήματα των εργαζομένων
    3 δεν εκφράζει κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου που καλείται να επιτελέσει η ΕΡΤ και δεν ολοκληρώνεται με τον απαιτούμενο αριθμό των εργαζομένων που χρειάζεται
    4 κατακερματίζει τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, επιχειρώντας να  παγιώσει την κάλυψη των τεχνικών κενών με εσωτερικές μετακινήσεις, την ώρα που η ΕΡΤ έχει τρομερή έλλειψη προσωπικού
    5 καταργεί τη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης, σε μια εποχή όπου η τεχνολογική αναβάθμιση είναι αναγκαία
    6 δημιουργεί προϋποθέσεις ασφυκτικού ελέγχου της ενημέρωσης μέσα από το newsroom. Δεν πρόκειται απλά για ένα εργαλείο συντονισμού των ενημερωτικών μέσων της ΕΡΤ αλλά για ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης στην ιεράρχηση της επικαιρότητας και στον καθορισμό των στόχων, προτεραιοτήτων και αναγκών για την κάλυψή της, σε στενή επαφή με την πολιτική εξουσία.  
    7 δεν περιλαμβάνει καμία δέσμευση της διοίκησης για την τύχη και τη αντιμετώπιση της συνεχούς  υποβάθμισης των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
   
Μήπως τελικά, διοίκηση και κυβέρνηση επιθυμούν να καταστήσουν την ΕΡΤ «μικρή και ευέλικτη», όπως το μοντέλο της ΝΕΡΙΤ;

Περισσότερα...

 

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΔΟΕΑΠ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ - ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ

 

Δελτίο Τύπου Μαζική - δυναμική ΓΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Αγία Παρασκευή 26 Απρίλη 2018


Δελτίο Τύπου

Μαζική - δυναμική ΓΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Συναδέλφισσες , -φοι

Πραγματοποιήθηκε η  ετήσια τακτική ΓΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ  σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα που μας απασχολούν παραμένουν άλυτα αυξάνοντας την ανησυχία στους εργαζόμενους και τους Τεχνικούς που υπηρετούν την ΕΡΤ και τα αδιέξοδα στην ίδια την εταιρία και το μέλλον της.

Τα μέλη του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, όλοι εμείς, δείξαμε το πραγματικό διαχρονικό μας ενδιαφέρον με την μαζική και δυναμική μας συμμετοχή -  από όλους τους χώρους δουλειάς, από Αθήνα, Περιφέρεια και ΕΡΤ3, ενδυναμώνοντας έτσι τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο σε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και τη λειτουργία της ΕΡΤ.

Στη συζήτηση του διοικητικού απολογισμού ιδιαίτερα επισημάνθηκαν οι θέσεις του Συλλόγου και η αντίθεση μας πάνω σε καίρια ζητήματα όπως :

 • Τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία εργολάβων σε πολλούς τομείς, που εισάγει εργασιακές συνθήκες γαλέρας στους σδφους που χρησιμοποιούν  και υποβαθμίζει το παραγόμενο προϊόν σε σχέση με τη ποιότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
 • Η επιτακτική πλέον ανάγκη για την πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας σε όλες τις τεχνικές μονάδες και τις υπηρεσίες με σταθερές σχέσεις εργασίας,  νόμιμη  και δίκαιη αμοιβή και ασφάλιση
 • Η εισήγηση του νέου οργανογράμματος της ΕΡΤ που επιφέρει καίριο πλήγμα στη λειτουργία του Τεχνικού Κλάδου, με το κατακερματισμό της οργανωτικής δομής της ΓΔ Τεχνολογίας και με βλαπτικό αποτέλεσμα στο παραγόμενο έργο. Στην ουσία επαναφέρεται η κάθετη δομή ανάπτυξης των τεχνικών τμημάτων ανά μέσο, ενός μοντέλου ανάπτυξης δομών και προσωπικού δηλαδή, που κινείται σε εντελώς αντίθετη πορεία σε σχέση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.
 • Τα ερωτήματα και οι ανησυχίες μας σχετικά με τη δομή και λειτουργία της ΕΡΤnet  μετά την υπαγωγή στο Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνοντας και πάλι  σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε να αλλοιωθεί ή να αμφισβητηθεί η αυτόνομη ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ , οι θέσεις και  οι  όροι εργασίας σε αυτό.

Επίσης αναλύθηκαν όλες οι ενέργειες και οι δράσεις του ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Δείτε εδώ:

   Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός και η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.


Υπερψηφίστηκε ο οικονομικός προϋπολογισμός και ο προσδιορισμός της συνδικαλιστικής εισφοράς στα 4 € με ισότιμη κατανομή στο Σύλλογο και στην Ομοσπονδία, όπως ζητούσαν τα μέλη μας λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Επίσης επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση του συλλόγου για αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια.

 Στη ΓΣ ήσαν  118  παρόντες.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της ΓΣ :

                        Διοικητικός              Οικονομικός            Οικονομικός

                        απολογισμός          απολογισμός          προϋπολογισμός

Ψήφισαν                  99                               99                               99

Άκυρα                       0                                 0                                0

Υπέρ                       95                               97                               96

Κατά                         3                                 2                                3

Λευκά                       1                                 0                                0


 

Περισσότερα...

 

Σελίδα 2 από 316

Οκτώμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image
GO_TO_TOP