Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Απάντηση της ΕΡΤ στην ανακοίνωση των τριών Σωματείων

ΕΡΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Πέμπτη, 02.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε απάντηση της από 31 Μαΐου 2016 κοινής ανακοίνωσης σωματείων της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ΠΑΣΤΕΔ, ΠΑΣΥΜΑΤΕΚΑΛ), η Διοίκηση της ΕΡΤ επισημαίνει τα κάτωθι:

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια κατά το τελευταίο έτος για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ με το σύνολο των δομών της, αξιοποιώντας τον πιο πολύτιμο πόρο της, που δεν είναι άλλος από τους ανθρώπους της.

Δυστυχώς, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων φαίνεται ότι αγνοούν κάποιες διαστάσεις της πραγματικότητας, δημιουργώντας στρεβλές εντυπώσεις σχετικά με δήθεν κωλυσιεργίες και αυταρχικές συμπεριφορές της Διοίκησης. Ειδικότερα:

 1. Η ΕΡΤ δεν δύναται εκ του νόμου να καταβάλει επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Και τούτο, διότι η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ, που προέβλεπε ο νόμος 4024/2011 είχε ήδη εκπνεύσει, πριν από την αναβίωση των συμβάσεων των εργαζομένων. Για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος, απαιτείται τροποποίηση της σχετικής διάταξης και η Διοίκηση της ΕΡΤ, ενστερνιζόμενη το δίκαιο του αιτήματος των εργαζομένων, έχει υποβάλει σχετική πρόταση προς τα συναρμόδια υπουργεία. Αυτό όφειλαν να το γνωρίζουν οι συντάκτες της ανακοίνωσης.
 2. Σε ό,τι αφορά στο αίτημα των εργαζομένων για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των προσληφθέντων με το ΠΔ 164/2004, η ΕΡΤ αναμένει την έκδοση αποφάσεων στις δίκες που εκκρεμούν μεταξύ των εργαζομένων και του Ειδικού Διαχειριστή, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου. Γεγονός, επίσης γνωστό στους συντάκτες της ανακοίνωσης.
 3. Η ΕΡΤ καταβάλλει στο ακέραιο όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, αργίες, νυκτερινή απασχόληση, απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες). Γεγονός γνωστό στους πάντες και ιδίως στους ίδιους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.
 4. Επίσης, η ΕΡΤ καταβάλλει στο ακέραιο όλες τις προβλεπόμενες από τον ν. 4336/2015 αποζημιώσεις για τις εντός και εκτός της επικράτειας μετακινήσεις του προσωπικού της. Γεγονός, επίσης γνωστό στους πάντες και ιδίως στους ίδιους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.
 5. Η ΕΡΤ εξασφάλισε σε εξαιρετικά εξορθολογισμένες τιμές τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, τα οποία προσφέρει δωρεάν προς όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό επετεύχθη στο πλαίσιο της ορθής οικονομικής διαχείρισης και, για τον ίδιο λόγο, η Διοίκηση έχει αποφασίσει να αποστείλει για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο ολιγομελή ομάδα δημοσιογράφων, στους οποίους θα προστεθεί και ομάδα τεχνικών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος μετακίνησης και παραμονής αυτών είναι μικρότερο του κόστους μίσθωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών από τοπικούς παρόχους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΡΤ, με την απόλυτη συμβολή των εργαζομένων της, εγγυάται την άρτια – από κάθε άποψη - κάλυψη και μετάδοση του σημαντικού αυτού γεγονότος.
 6. Η Διοίκηση της ΕΡΤ, αποσκοπώντας αφενός στη λειτουργία όλων των δομών και αφετέρου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι των εργαζομένων της με τη χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και αδειών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύψει διαπιστωμένες ελλείψεις προσωπικού σε συγκεκριμένες ειδικότητες (π.χ. στους ηχολήπτες), μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, με την από 31 Μαρτίου 2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ζητήθηκε η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ηχοληπτών ραδιοφωνικού προγράμματος (25 οκτάωρες βάρδιες εβδομαδιαίως από 5 εξειδικευμένους ηχολήπτες με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία). Υποβλήθηκαν προσφορές από τρεις εταιρείες και η σύμβαση κατακυρώθηκε στον μειοδότη, με μηνιαίο κόστος €1.500 για κάθε ηχολήπτη, ποσό το οποίο όχι μόνο δεν υπερβαίνει, αλλά αντίθετα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου μισθολογικού κόστους της εταιρείας για αντίστοιχη ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και αδειών των εργαζομένων, χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΡΤ και κυρίως χωρίς να περιορισθεί το εκπεμπόμενο πρόγραμμα.
 7. Είναι απολύτως ψευδής ο ισχυρισμός περί μονομερούς κατάρτισης του κανονιστικού πλαισίου της ΕΡΤ. Τα σχέδια όλων των Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανογράμματος, καταρτίσθηκαν όπως ο νόμος ορίζει, τέθηκαν σε διαβούλευση με το σύνολο των εργαζομένων και με τις συνδικαλιστικές τους ενώσεις και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Οι Περιφερειακοί Σταθμοί εντάχθηκαν οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης, τα δε Κέντρα Εκπομπής στη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ζητήθηκε από εργαζόμενους που υπηρετούν στην Περιφέρεια και έχουν τις σχετικές ικανότητες και δεξιότητες, να εκπαιδευτούν, εφόσον το επιθυμούν, στη χρήση ψηφιακής κάμερας, για την παραγωγή πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού. Αυτό, όχι μόνο δεν αποτελεί «υποβάθμιση και απαξίωση» αλλά, αντίθετα, αναβάθμιση των εργαζομένων της ΕΡΤ και μέσο διασφάλισης της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος και από την Περιφέρεια.

Ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της Διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκατέρωθεν υποβολή ρεαλιστικών, εφικτών και αποτελεσματικών προτάσεων, που θα στοχεύουν στη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και – κυρίως – στην αλήθεια.


 

Κοινή ανακοίνωση τριών Σωματείων ΕΡΤ

Κοινή Ανακοίνωση Σωματείων ΕΡΤ

ΠΑΣΥΜΗΤΕ – ΠΑΣΤΕΔ - ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ

Αγία Παρασκευή 31 Μάη 2016

Συνάδελφοι, σες

Η συνεχής απραξία της Διοίκησης της ΕΡΤ για να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα της εταιρείας, η απαξίωση των Υπηρεσιακών μονάδων, η καταπάτηση των δικαιωμάτων μας και η ολοένα και περισσότερο υποβάθμιση του επαγγελματισμού, της  επιστημονικής και καλλιτεχνικής εξειδίκευσης και της εμπειρίας  των εργαζομένων, το τελευταίο διάστημα, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.

Ενώ οι εργαζόμενοι υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο την λειτουργία της ΕΡΤ, παρά τις ελλείψεις  προσωπικού σε πολλές Υπηρεσιακές Μονάδες και ειδικότητες, παρά την απουσία οργάνωσης και σχεδιασμού, παρά την μείωση των πόρων για  λειτουργία, παραγωγή, συντήρηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Διοίκηση κωλυσιεργεί και δεν αποδίδει τα επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, την πραγματική προϋπηρεσία στα μισθολογικά κλιμάκια, (ειδικά για τους συναδέλφους, -σες του Π.Δ. 164/04), την κανονική αμοιβή της πρόσθετης εργασίας, υπερωριακής, νυχτερινής, αργιών και Κυριακών, ημερών ανάπαυσης, των μετακινήσεων εκτός έδρας, όλων των μετακινήσεων στα Κ.Ε., που επί της ουσίας θέλουν να καταργήσουν και να ονομάσουν εντός έδρας και μάλιστα με όριο 250 χλμ το μήνα.

Χωρίς να αναλογίζονται την ευθύνη και τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες και τον Ελληνικό λαό, υποβαθμίζουν το μεγαλύτερο Ραδιοτηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους συμμετέχει με προσδοκίες η πολυμελής Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα. Σε αυτή τη διοργάνωση, με τα ακριβότερα τηλεοπτικά δικαιώματα, η ΕΡΤ, για πρώτη φορά δεν θα συμπεριλάβει τεχνικό κλιμάκιο, ούτε φορητό Τ/Ο συνεργείο. Αντίθετα θέλει να επιβάλλει στην ολιγομελή δημοσιογραφική ομάδα της αποστολής στο Ρίο, να αναλάβει τα καθήκοντα των τεχνικών, με το χειρισμό και τη λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού. Έτσι απλά ξεχνώντας τις υποσχέσεις και τις προγραμματικές τους θέσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πριν ένα χρόνο, στερούν από το κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις προσπάθειες και τις επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών μας.

Με τις χωρίς όριο εργολαβίες και αναθέσεις, για κάθε είδους υπηρεσία, φαίνεται ότι η όρεξη των εργολάβων άνοιξε για τα καλά και έτσι τώρα παίρνουν και δουλειές που δεν είχαν στο παρελθόν. Με μια φωτογραφική και παράνομη απόφαση το ΔΣ της ΕΡΤ τα δίνει όλα…  Αναθέτουν, μετά από λήψη προσφορών, σε γνωστό εργολάβο μονοκάμερων και μοντάζ να ‘’δίνει’’ βάρδιες ηχοληπτών στην Ροή των προγραμμάτων της Ραδιοφωνίας και μάλιστα με τιμή διπλάσια του εργασιακού κόστους…

Εν τω μεταξύ, ενώ στο Οργανόγραμμα, που μονομερώς καταρτίστηκε από τη Διοίκηση,  δεν έχουν συμπεριλάβει καμία  Περιφερειακή Υπηρεσιακή Μονάδα (Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Κέντρα Εκπομπής) και αρκετές κεντρικές, χωρίς να έχουν καταγραφεί οι αντίστοιχες ελλείψεις προσωπικού, χωρίς να έχει γίνει προϋπολογισμός και τεχνική μελέτη, για την ανάπτυξη τους και για τη δημιουργία Τηλεοπτικής νησίδας, χωρίς διαβούλευση με τους εργαζόμενους, τα Σωματεία και την Ομοσπονδία, αποφασίζεται και οργανώνεται αποσπασματικά, εκπαίδευση για ‘’τεχνικούς κάμερας’’ σε υπαλλήλους οποιασδήποτε ειδικότητας, ορισμένων Περιφερειακών Σταθμών.

Είναι φανερό ότι τέτοιες μεθοδεύσεις δεν αποσκοπούν μόνο στην υποβάθμιση και την απαξίωση του επαγγελματισμού και της εξειδίκευσης του Τεχνικού – Καλλιτεχνικού κλάδου και της ειδικότητας των εικονοληπτών, πολύ περισσότερο ακυρώνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΕΡΤ και την παρουσία της σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους 19  Π/Σ και την ΕΡΤ3, που πρέπει όλοι να αναπτυχθούν σε ολοκληρωμένες Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσιακές μονάδες, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της ΕΡΤ και με σεβασμό των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού τους.

Συνάδελφοι, σες

Σε αυτό τον ένα χρόνο από πέρσι το Ιούνιο, ο τεχνικός κλάδος όπως όλοι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ,  έδωσαν την παρουσία και την προσφορά τους  σε όλες τις προκλήσεις και τα προβλήματα της λειτουργίας της ΕΡΤ, ενώ καταστρατηγούνταν τα δικαιώματα τους σε όλα τα επίπεδα, ενώ καταπατιόνταν  Γ.Κ.Π., Σ.Σ.Ε. και υπηρεσιακές λειτουργίες.

Δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση, ότι αυτές οι μέθοδοι διοίκησης δεν μπορεί να συνεχιστούν, ούτε να μείνουν αναπάντητες, η ανοχή έχει όρια...

Προειδοποιούμε τη διοίκηση πως δεν θα επιτρέψουμε ούτε την εκχώρηση του Τεχνικού κλάδου σε εργολάβους, ούτε την αλλοίωση και την ακύρωση των τεχνικών ειδικοτήτων, αλλά και καμιάς άλλης ειδικότητας συναδέλφου μας, που με αγώνες κατοχυρώσαμε, που απ’ αυτές εξαρτάται η ύπαρξη της ΕΡΤ και τις οποίες όλοι μας θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά με κάθε τρόπο.

Πρέπει τέλος να γνωρίζουν, ότι οι εργαζόμενοι έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα, που ισχύουν στο σύνολο τους, σύμφωνα με την αναβίωση, που προβλέπει ο Ν. 4324. Η ΕΡΤ είχε και έχει Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, Οργανόγραμμα, Σύστημα Δαπανών Κίνησης, ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο, που δομήθηκε μέσα από αγώνες και διεκδικήσεις δεκαετιών, κατοχυρωμένο με Σ.Σ.Ε. και που οφείλει η Διοίκηση επιτέλους να τηρήσει.

Αλλά πάνω από όλα πρέπει να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, προς τον Ελληνικό λαό, το Σύνταγμα και τους Νόμους, που αντίκεινται :

 • στην απαξίωση του Δημόσιου Ενιαίου φορέα της ΕΡΤ,
 • στην υφαρπαγή του ανταποδοτικού τέλους, για τη μαύρη τρύπα του χρέους,
 • στην εμμονική – εικονική μείωση του κόστους, εις βάρος της εσωτερικής παραγωγής και ανάπτυξης και υπέρ των εργολάβων και της ανάθεσης, που στοιχίζουν πολλαπλάσια,
 • στην καταπάτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και ειδικοτήτων,
 • στην υποβάθμιση του δημόσιου αγαθού της ελεύθερης ενημέρωσης και πολιτισμού - αθλητισμού, για κάθε πολίτη.


Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων

      ΠΑΣΥΜΗΤΕ              ΠΑΣΤΕΔ              ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ

Ο Πρόεδρος             Γ. Κασιμάτης             Δ. Κούνης              Β. Λιαπίκος


Ο Γ. Γραμματέας       Χ. Κοκκώνης             Χ. Γιαννόπουλος      Α. Ρούντος
 

Ευχές


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εύχεται στα Μέλη μας, στις οικογένειες τους,  στην οικογένεια της ΕΡΤ και των ΜΜΕ, υγεία, πρόοδο και πραγματική Ανάσταση, για τον Ελληνικό λαό.

 

Έκτακτη Ενημερωτική Συνέλευση ΠΑΣΥΜΗΤΕ στις 18-4-2016

Αγία Παρασκευή 13 Απριλίου 2016

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών & Τεχνικών Ε.Ρ.Τ

Προς τα Μέλη του Συλλόγου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Συναδέλφισσες συνάδελφοι


Συμπληρώνονται 10 μήνες από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και ένας χρόνος από την ψήφιση του Νόμου 4324. Μετά από τον 2χρονο ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στο μαύρο, ο τεχνικός κλάδος και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όλο αυτό το διάστημα, δίνουμε όλο τον εαυτό μας,  ξανακτίζουμε την ΕΡΤ, σε όλες τις δομές σε όλη την Ελλάδα., με σεβασμό στην  ελληνική κοινωνία και στους απόδημους.

Όμως σημερινή κατάσταση δεν μας ικανοποιεί και πρωτίστως δεν ικανοποίει την  κοινωνία, που στήριξε και υποδέχτηκε την ΕΡΤ με προσδοκίες και αποδοχή, πολλαπλάσιες από τις τωρινές μονοψήφιες μετρήσεις. Το πρόγραμμα της ΕΡΤ δεν είναι αυτό για το οποίο εμείς εργαζόμαστε και διεκδικούμε, ούτε αυτό, που ο κόσμος προσδοκούσε και περιμένει.

Η ανυπαρξία οργάνωσης, η απουσία στρατηγικού σχεδιασμού, η αποστέρηση πόρων, σε συνδυασμό με την έλλειψη κανονιστικού πλαισίου, και την  απώλεια εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, δεν οδηγούν σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Βλέποντας τα προβλήματα να διογκώνονται και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νέα τροπολογία, για χωρίς όριο αποσπάσεις, αντιλαμβανόμαστε που πραγματικά οδηγούν την ΕΡΤ και τι ετοιμάζουν για μέλλον μας.

Φέτος γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της Ελληνικής Τηλεόρασης και τα 80 σχεδόν χρόνια της Ραδιοφωνίας, που πριν από μας, κάποιοι άλλοι, εμπνευστές και πρωτοπόροι θεμελίωσαν και δημιούργησαναν. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε και να αναπτύξουμε την ΕΡΤ, την εργασία μας, τα δικαιώματα μας, χωρίς διαχωρισμούς, ισότιμα με τους άλλους κλάδους.  Θα το κάνουμε με κάθε τρόπο, όλοι μαζί.

Για αυτό καλούμαστε όλοι στην


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Ένας χρόνος επαναλειτουργίας της ΕΡΤ, παρόν και μέλλον

Ο Τεχνικός κλάδος, η προσφορά μας, τα δικαιώματά μας

στις 18 – 4 – 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00

στο Studio B στο  Ραδιομέγαρο

Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή


Υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους, όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών, όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μέλη μας).


Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Χριστόφορος Κοκκώνης


 

ΠΟΣΠΕΡΤ: Ανακοίνωση 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΟΣΠΕΡΤ: Ανακοίνωση 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ


Αγία Παρασκευή 05/04/2016

Συνάδελφοι

Ο αγώνας μας ενάντια στα μνημόνια και στις θανατηφόρες πολιτικές συνεχίζεται και την Πέμπτη 7 του Απρίλη απεργούμε μαζί με την ΕΣΗΕΑ, τις ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, την ΑΔΕΔΥ και τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ (από τις 06:00 το πρωί έως τις 06:00 την επόμενη) όπως σας είχαμε ενημερώσει και με την από 31/3/2016 ανακοίνωσή μας, την οποία και σας επισυνάπτουμε.


Απεργούμε όμως και για θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και το βίο μας στην ΕΡΤ.

-      Απαιτούμε την υπογραφή και την προστασία μέσα από τη διασφάλιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επαναφορά του Ν.1876/90 για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

-      Απαιτούμε ίση και ίδια μεταχείριση για όλο το προσωπικό της ΕΡΤ. Δεν δεχόμαστε οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να χωριστούν σε πατρικίους και πληβείους. Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ (τεχνικοί, καλλιτεχνικό προσωπικό, μουσικοί, διοικητικοί, δημοσιογράφοι) είναι αλληλένδετα συνδεδεμένοι με την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος.

-      Απαιτούμε την κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης που επιβάλλει η λεηλασία του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ με αποτέλεσμα τον στραγγαλισμό προγράμματος και λειτουργιών.

-      Απαιτούμε τον υπολογισμό για όλες τις συνέπειες του χρόνου προϋπηρεσίας, από την πρώτη ημέρα της εργασίας στην ΕΡΤ, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης.

-      Απαιτούμε άμεσα την υπογραφή της ΚΥΑ που είναι υποχρέωση του νόμου.

-      Απαιτούμε να μην κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή τα ολέθρια μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση για την ασφάλιση, τη μείωση των συντάξεων και των κοινωνικών πόρων και των κοινωνικών παροχών καθώς και το φορολογικό νομοσχέδιο. Όλα αυτά τα μέτρα που πλήττουν εργαζόμενους, συνταξιούχους και γενικότερα την κοινωνία ολόκληρη.


Συνάδελφοι

Είναι αλήθεια ότι μετά από τη σθεναρή στάση μας στις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και την πίεσή μας, η Διοίκηση άρχισε -αναιμικά όμως - να δέχεται κάποιες από τις θέσεις μας που αφορούν εργασιακά δικαιώματα και κυρίως αυτές που αφορούν όλων των ειδών τις άδειες που δικαιούται το προσωπικό.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα να διεκδικούμε το καλύτερο, όχι όμως λιγότερα, λόγω και της αναβίωσης, από αυτά που είχαμε. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική και τα δίκαια των εργαζομένων θα κατοχυρωθούν και πάλι. Σε επόμενη ανακοίνωσή μας θα υπάρξει αναλυτική καταγραφή και ενημέρωση, αφού ο διάλογος συνεχίζεται.

Συνάδελφοι

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ πρέπει να συμμετέχουμε δυναμικά και στα συλλαλητήρια των σωματείων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγελθεί από την ΑΔΕΔΥ και τους φορείς.

Πέμπτη 7 Απρίλη 2016, ώρα 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Η σκληρότητα των μέτρων που θέλουν να επιβάλλουν, με τη μείωση στους μισθούς και στις συντάξεις, την κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος, την απελευθέρωση των πλειστηριασμών, τη φορολόγηση σε όλα εκτός από την αναπνοή μας ακόμα και άλλα που ο νους του ανθρώπου δεν μπορούσε να φανταστεί, δεν θα περάσουν.

Απαιτούμε εδώ και τώρα αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, εργασίας, προστασίας των ασφαλιστικών και ατομικών δικαιωμάτων.

Υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και τις κοινωνικές δομές, που τόσα χρόνια έχουμε στηρίξει ματώνοντας, καθώς και το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία.

Ζητάμε ελεύθερες ΣΣΕ και όχι τα νέα μισθολόγια πείνας και απαξίωσης.


ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΡΗΞΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ- ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ

Πέμπτη 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου μαζί με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους επιστήμονες, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, εκφράσαμε την αντίθεσή μας στις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, δείξαμε ότι με την ενότητα και τον παλλαϊκό ξεσηκωμό μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να αναγκάσουμε την Κυβέρνηση να αποσύρει το αντιασφαλιστικό της έκτρωμα.

Τα μέτρα-σφαγείο που προτείνουν δεν συνιστούν «μεταρρύθμιση που θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση» αλλά τμήμα των δεσμεύσεων του τρίτου μνημονίου που ψήφισε και εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την περικοπή των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για την αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου δημοσίου χρέους της χώρας.

Η βίαιη μνημονιακή, νεοφιλελεύθερη «μεταρρύθμιση» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την πολιτική λιτότητας των Κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ., έρχεται να προστεθεί στους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους (Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά, Λοβέρδου-Κουτρουμάνη κ.λπ.), στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια (ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας), στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους καθώς και νέες μειώσεις σε παροχές και συντάξεις για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών. Ήδη αποφάσισαν τη νέα περικοπή (κατά 32,5%) του μερίσματος του ΜΤΠΥ

Παράλληλα, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο η Κυβέρνηση προωθεί νέες σημαντικές αυξήσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους για να εξασφαλίσει την είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ το 2016 και το 2017. Τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό μαζί με την υπερφορολόγηση των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων, των αυταπασχολουμένων, των αγροτών κλπ, φτωχοποιούν και εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και στέλνουν τη νεολαία στην ξενιτιά.

Στις «διαπραγματεύσεις» το κουαρτέτο των δανειστών θέτει το δίλημμα «είτε απελευθερώνεται η πώληση όλων των κόκκινων δανείων στα funds είτε θα βρεθείτε προ του κινδύνου κουρέματος των καταθέσεων» και η Κυβέρνηση υποχωρεί ατάκτως.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους σε όλο το Δημόσιο να συμμετέχουν και πάλι μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση κλιμακώνοντας τον αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Συνεχίζουμε ανυποχώρητα στο δρόμο του παλλαϊκού ξεσηκωμού της 4ης Φλεβάρη!

Μπορούμε να τους σταματήσουμε με άμεση κλιμάκωση και πολύμορφες κινητοποιήσεις!

Όλοι και Όλες στην Απεργία, την Πέμπτη 7 Απρίλη 2016
και στην απεργιακή συγκέντρωση

Πλ. Κλαυθμώνος 11:00π.μ.

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

 

Σελίδα 10 από 264

Ιανουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronics 2018

Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώΚέντρο Εκπομπής Τσεμπερού BRO...
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής Τσεμπερού_2.j...
Image Detail
GO_TO_TOP