Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΜΗΤΕ - Διοικητικός Απολογισμός

Στη ΓΣ  του  ΠΑΣΥΜΗΤΕ  στη συζήτηση για το Διοικητικό Απολογισμό αναλύθηκαν οι  ενέργειες και  δράσεις του ΔΣ σχετικά με :

 • Παραστάσεις και επιστολές  στη Διοίκηση και στο Υπουργείο για τις θέσεις εργασίας, τα μισθολογικά, επιδόματα  ΕΑΕ και τις προϋπηρεσίες.
 • Τις κανονικές άδειες και τη δυνατότητα παράτασης.
 • Τις παραστάσεις και τις επιστολές με τις  προτάσεις μας για Τεχνικά ζητήματα ανάπτυξης της  ΕΡΤ  στο  Υπουργείο  Ψηφιακής  Πολιτικής.
 • Τις συναντήσεις στο  Υπουργείο Εργασίας  για το  Ασφαλιστικό και τον ΕΔΟΕΑΠ.
 • Τις διεκδικήσεις για τα Βαρέα και ανθυγιεινά στην Επικουρική ασφάλιση & στην Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Τις συναντήσεις στο  Υπουργείο Οικονομικών  για το μισθολογικό, την ΚΥΑ και τα δεδουλευμένα 2012-13.
 • Τις Προτάσεις για την ανάπτυξη της εσωτερικής παραγωγής και της Τεχνικής ανάπτυξης για τα εκτός έδρας, για τα ωράρια κ.α. σε σύσκεψη με συμμετοχή όλων των υπηρεσιακών παραγόντων.
 • Την έγκαιρη και τεκμηριωμένη τοποθέτησή μας στο σχέδιο της πρότασης του Οργανογράμματος, τόσο στο ΔΣ, όσο και σε έκτακτη ΓΣ. Εκφράσαμε με επιχειρήματα  την έντονη αντίθεσή μας, καθώς και τις προτάσεις μας.
 • Την απαίτηση για πραγματικό Τεχνικό Έλεγχο του προγράμματος και τη στήριξη στους σδφους, που τον πραγματοποιούν με ευσυνειδησία, με συνεχείς παραστάσεις στη Διοίκηση, με απόσυρση του τεχνικά ακατάλληλου προγράμματος, με επιστολές διαμαρτυρίας στη Διοίκηση, για την τήρηση του κανονισμού προμηθειών, των συμβάσεων προμήθειας προγράμματος και την αξιοπιστία της ΕΡΤ.
 • Την απαίτηση για εκτός έδρας με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στις μετακινήσεις, στη διαμονή,  και σίτιση.
 • Την επιμόρφωση  και την εκπαίδευση  των μελών μας σε συνεργασία  με το ΤΕΙ Αθήνας (τώρα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και της ΕΡΤ.
 • Τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές, έως 10 μέρες, η οποία υλοποιήθηκε από τη Διοίκηση. Θα προσπαθήσουμε να την επεκτείνουμε.
 • Τις συναντήσεις με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας  και τον Ειδικό Γραμματέα, για τα ωράρια, τις κανονικές άδεις, τις ημέρες ανάπαυσης, τα πρόσθετα, το σύστημα Εργάνη  και  άλλα εργασιακά θέματα.
 • Τη μεταφορά των σδφων εντός και εκτός  Υπηρεσίας  τις νυκτερινές ώρες  και  την αποζημίωση της δαπάνης βενζίνης ή Ταξί.
 • Τη διαρκή επικοινωνία με τα μέλη μας στην Αθήνα και στην Περιφέρεια στους χώρους δουλειάς.
 • Την επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, με σύγκληση του ΔΣ στην ΕΡΤ3, για όλα τα τοπικά θέματα, συναντήσεις στα Τμήματα Τ/Ο και Ρ/Φ, επίσκεψη στο ΚΕ  ΑΜ  Μαλγάρων  και την αναγκαιότητα  επαναλειτουργίας του.
 • Την οργάνωση ενημερωτικών  συζητήσεων για το Ραδιόφωνο, για το ασφαλιστικό, για τα εργασιακά.
 • Την αλληλεγγύη στους σδφους στο  Βήμα FM  και στο  MEGA Channel.
 • Τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και ημερίδες στο χώρο της Ραδιοφωνίας & της Τηλεόρασης,  τοποθετήσεις και  ομιλίες.
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ , ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΜΗΤΕ.

Συναδέλφισσες, -φοι,


Πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ  για το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΡΤ (Οργανόγραμμα).


Ο Σύλλογος μας κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις μας για τον Τεχνικό  Τομέα, έτσι όπως τεκμηριώθηκαν μέσα από θεσμικές διαδικασίες Γενικές Συνελεύσεις και  Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΠΑΣΥΜΗΤΕ.

Αποστέλλουμε συνημμένα τις θέσεις του Συλλόγου όπως κατατέθηκαν, καθώς και  το σχέδιο της Διοίκησης.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


 

Επιστολή του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στο ΔΣ της ΕΡΤ για το Οργανόγραμμα

Αγία Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Προς

τον  Πρόεδρο  ΔΣ της ΕΡΤ, κ.  Λεοντή

τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ,  κ.  Κωστόπουλο

τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ,  κ.  Θαλασσινό

το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, κα Τσατσαρώνη

το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, κ. Μεταξά

 Θέσεις  για την πρόταση αναμόρφωσης

του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ (Οργανόγραμμα)

Εισαγωγικό

Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός ενός Φορέα είναι ο χάρτης διάταξης και απεικόνισης, της σύνθεσης, της ανθρωποδύναμης, των αρμοδιοτήτων, των επιχειρησιακών καθηκόντων αλλά και του ιεραρχικού επιπέδου κάθε υπηρεσιακής μονάδας.

Απεικονίζει, καταγράφει  και περιγράφει την οργανωτική διάρθρωση μιας εταιρείας η ενός οργανισμού σε σχέση με τις λειτουργίες που εκτελεί, με το έργο  που πρέπει  να διεκπεραιώσει, με το αριθμό των θέσεων εργασίας που χρειάζεται, με τις ειδικότητες και την επιστημονική – επαγγελματική εξειδίκευση που χρειάζεται. Απεικονίζει και περιγράφει τις συνέργειες, τις επικοινωνίες και συνεννοήσεις με  τυποποίηση διαδικασιών ώστε να παραχθεί το καλλίτερο, το πιο ποιοτικό, το ποιο ανταγωνιστικό  προϊόν για τον φορέα με τρόπο αποτελεσματικό, παραγωγικό.

Ένα οργανόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργική οργανωτική δομή, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων υποχρεώσεων και καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της Διοίκησης και  σε όλο το πλέγμα της δραστηριότητας του Φορέα.

Σχολιασμός του σημερινού και του προτεινόμενου οργανογράμματος

Το Οργανόγραμμα που λειτουργούμε σήμερα έχει ελλείψεις και χρειάζεται βελτιώσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις. Το σωματείο μας έχει εκφράσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης όπως τη Δομή και την περιγραφή των Περιφερειακών Σταθμών και των Κέντρων Εκπομπής της Δ/νσης Δικτύου Εκπομπής, την ύπαρξη του Τμήματος ηχογραφήσεων Μουσικών Συνόλων και του Τμήματος Κινηματογραφίας και πρωτογενούς οπτικοακουστικής παραγωγής, αλλά το πιο αναγκαίο την καταγραφή του αριθμού των Οργανικών θέσεων στις Υπηρεσιακές Μονάδες. Επίσης όπως προβλέπεται και στο Νόμο αναγκαία προϋπόθεση κατάρτισης Οργανογράμματος είναι η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού του Φορέα κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει.

Όμως και  αυτή η πρόταση Οργανογράμματος έχει τις ίδιες ελλείψεις με το  ισχύον και ακόμα περισσότερες, δεν εμπεριέχει τον αριθμό των Οργανικών θέσεων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλισή τους και επίσης δεν έχει υπάρξει ούτε έχει συζητηθεί το στρατηγικό σχέδιο της ΕΡΤ, έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα Οργανόγραμμα που θα το υπηρετεί.

Καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τις διαφωνίες μας σε σχέση με τις μονάδες του Τεχνικού Τομέα.

ΓΔ Τεχνολογίας

Προτείνεται πρωτοφανής κατακερματισμός, πολυδιάσπαση, υποβάθμιση και συρρίκνωση του τεχνικού κλάδου και της ΓΔ Τεχνολογίας κάτι που αν συντελεστεί θα προκαλέσει άμεσες και βλαπτικές συνέπειες στην ίδια την Τεχνική λειτουργία όλων των τομέων ευθύνης, των παραγωγικών δυνατοτήτων κυρίως εις βάρος της εσωτερικής παραγωγής με άμεσο αντίκτυπο στο παραγόμενο έργο της ΕΡΤ.

Η απουσία Διεύθυνσης Μελετών και Ανάπτυξης καταδικάζει  ένα τεχνικό φορέα σε μια  μόνιμη τεχνολογική υποβάθμιση και υστέρηση έναντι των ανταγωνιστών.  Αυτό συντελείται σε μια περίοδο, που όσο ποτέ άλλοτε, η ΕΡΤ είναι αναγκαίο να προχωρήσει με γοργά βήματα σε μεγάλες τεχνικές επενδύσεις για την άμεση τεχνολογική της αναβάθμιση, στη βάση των νέων τεχνολογικών δεδομένων,  με στόχο ένα παραγόμενο  έργο σύγχρονο και ποιοτικό.

Η πρόταση για κατάργηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης των Περιφερειακών  Σταθμών αφαιρεί από όλο τον ιστό της Περιφέρειας τη δυνατότητα σύγχρονης τεχνολογικά αναβαθμισμένης και παραγωγικής λειτουργίας των Σταθμών για την ενημέρωση, το πρόγραμμα ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό  και τον πολιτισμό. Βασική μας θέση και πρόταση είναι  οι Περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ να λειτουργούν ως ολοκληρωμένες Ραδιοτηλεοπτικές Μονάδες με σύγχρονα Τεχνικά μέσα, μεθόδους λειτουργίας  και τρόπους ζωντανής σύνδεσης  με  τον Κεντρικό  Έλεγχο Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας στην Αθήνα και στην ΕΡΤ3,  αλλά και μεταξύ τους. Αυτό εξασφαλίζει οικονομίες μεγάλης κλίμακας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας, που με την απουσία αυτού του Τμήματος δεν θα γίνει ποτέ εφικτό.

Η πρόταση για την υπαγωγή του συνόλου των Τεχνικών και Ανθρώπινων πόρων και του συνόλου των Μέσων Παραγωγής  της  Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης στον Ενημερωτικό και Ειδησεογραφικό Τομέα είναι αδιανόητη αφού, εκτός των άλλων, αλλοιώνει το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της ΕΡΤ ως δημόσιου φορέα Ενημέρωσης, Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας του Ελληνικού λαού  και της ομογένειας.

Ταυτόχρονα δεν διαθέτει στην ΓΔ Τηλεόρασης  ούτε  τα στοιχειώδη Τεχνικά μέσα, ούτε το τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό,  για την υλοποίηση οποιασδήποτε παραγωγής Πολιτιστικού και ψυχαγωγικού Προγράμματος, που ο Νόμος προβλέπει, που ζητά η κοινωνία, που αποτελεί υποχρέωση του Δημόσιου Φορέα.

Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η υπό συζήτηση πρόταση κατά περίεργο τρόπο εντοπίζει τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες του υπηρεσιακού έργου της ΕΡΤ  μόνο στον Τεχνικό Τομέα της, όπου και προτείνονται οι ουσιωδέστερες παρεμβάσεις. Προτείνεται  η κατάργηση στρατηγικών και αναγκαίων Υπηρεσιακών μονάδων τόσο σε επίπεδο Δ/νσεων όσο και σε επίπεδο Τμημάτων και παράλληλα ο κατακερματισμός της ΓΔ Τεχνολογίας και του τεχνικού κλάδου με τη μεταφορά παραγωγικών Δ/νσεων και Τμημάτων σε άλλες ΓΔ με εντελώς διαφορετικό  αντικείμενο έργου, ενώ απουσιάζει η οργανωτική διάρθρωση της ΕΡΤ3.

Οι παραπάνω θέσεις και απόψεις τεκμηριώθηκαν μέσα από Θεσμικές διαδικασίες του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Η πρόταση  του  Συλλόγου φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.

 

Το  Δ. Σ. του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

ΟργανόγρΑΑ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Αγία Παρασκευή  17  Απριλίου  2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,


Ο Σύλλογος όλο το διάστημα από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, παλεύει καθημερινά για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη μας, τον τεχνικό κλάδο, αλλά και την εταιρεία ευρύτερα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις που δίνουν διεξόδους και λύσεις στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.


Παρά τις δεσμεύσεις όλων για την εκπλήρωση των δίκαιων αιτημάτων μας, τα προβλήματα παραμένουν, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα συνεχίζεται καθώς :

 • Παραμένουν και διευρύνονται οι μισθολογικές και εργασιακές ανισότητες
 • Δεν αποδίδονται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και οι προϋπηρεσίες
 • Εκκρεμεί εδώ και μήνες η ασφαλιστική ένταξη στον ΕΔΟΕΑΠ
 • Συνεχίζεται η τεχνολογική υποβάθμιση του κλάδου αλλά και των υποδομών της ΕΡΤ με τελευταίο παράδειγμα την πρόταση του νέου οργανογράμματος
 • Παραμένουν και διευρύνονται οι ελλείψεις σε πολλές Τεχνικές υπηρεσιακές μονάδες
 • Οι εργολαβίες διογκώνονται  υποκαθιστώντας όλο και περισσότερο παραγωγικό δυναμικό


  Όπως όλοι γνωρίζουμε ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ αγωνιζόταν και συνεχίζει να αγωνίζεται πέρα από τα δικαιώματα των μελών του, με τη ίδια ένταση και για τα συμφέροντα της εταιρίας με προσήλωση στην υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και στις προσδοκίες των πολιτών.


  Αυτή τη δύσκολη – εργασιακά- συγκυρία απαιτείται  ενότητα και δυναμική συμμετοχή  στην

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

στις 19  Απριλίου  2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00

στο Studio Β  στο  Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Γενική Ενημέρωση
 2. Διοικητικός Απολογισμός
 3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
 4. Πρόγραμμα δράσης
 5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
 6. Θέματα της ΕΡΤ και του Τεχνικού κλάδου (ΓΚΠ, Οργανόγραμμα, μισθολογικά, ασφαλιστικά, DAB+, ΕΡΤnet, θέσεις εργασίας, εργολάβοι κ.α.)

Υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους, όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών, όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μέλη μας).


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κούνης 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

   Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ εύχεται στα μέλη του, στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ και στα ΜΜΕ

                     Καλή Ανάσταση με υγεία και προοπτική !


 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Αγία Παρασκευή  2  Απριλίου  2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε ομόφωνα και συγκαλεί την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 13/4/2018 και ώρα 13:00 στο Studio E της Ραδιοφωνίας, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται δεύτερη συνεδρίαση στις 16/4/2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία τότε το Δ.Σ. συγκαλεί τρίτη συνεδρίαση :

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

στις 19  Απριλίου  2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00

στο Studio Ε  στο  Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Γενική Ενημέρωση
 2. Διοικητικός Απολογισμός
 3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
 4. Πρόγραμμα δράσης
 5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
 6. Θέματα της ΕΡΤ και του Τεχνικού κλάδου (ΓΚΠ, Οργανόγραμμα, μισθολογικά, ασφαλιστικά, DAB+, ΕΡΤnet, θέσεις εργασίας, εργολάβοι κ.α.)

  Η προσέλευση όλων είναι αναγκαία και απαραίτητη

Υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους, όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών, όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μέλη μας).


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κούνης 

Σελίδα 10 από 271

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronix 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΑΒΡΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΥ


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

Κέντρο Εκπομπής Υμηττού_3.jpg
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής Πάρνηθας_3.jpg
Image Detail
GO_TO_TOP