Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 11/4/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε και συγκαλεί την ετήσια
TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
στις 11 Απριλίου 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 

στο Studio Ε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή
 
Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
 
1. Γενική Ενημέρωση
2. Διοικητικός Απολογισμός
3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
4. Πρόγραμμα δράσης
5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
6. Συλλογική Σύμβασης Εργασίας
 

Επισημάνουμε ότι η συμμέτοχη μας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας είναι
εξαιρετικά   σημαντική και απαραίτητη για την  άμεση ενημέρωση μας σχετικά με
όσα   συμβαίνουν    στο   χώρο   μας, και για τις  προτάσεις των μελών, σε όλα τα
ζητήματα και ιδιαίτερα στη ΣΣΕ.
Η   σοβαρότητα      των   θεμάτων    απαιτεί    την ενεργή   συμμετοχή όλων μας.
Υπενθυμίζουμε    ότι για τη διευκόλυνση  της συμμετοχής στη    Γ.Σ.  έχουν δικαίωμα
απουσίας 3 ωρών από την   εργασία τους,  όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών,
όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία
της Υπηρεσίας μέλη μας).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.
 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

 Αγία Παρασκευή  27  Μαρτίου  2019

 

Ετήσια τακτική ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ

ΣΣΕ για τους εργαζόμενους χωρίς αποκλεισμούς

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

αναμφισβήτητα αυτό το διάστημα και οι επόμενοι μήνες αποτελούν μια  εξαιρετικά κρίσιμη αλλά και καθοριστική περίοδο για τα δικαιώματα και το μέλλον των εργαζομένων της ΕΡΤ.  Σοβαρές  εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν, τάχιστα και προς το συμφέρον των εργαζομένων, με συνεννόηση και σύμπνοια, από όλους τους εμπλεκόμενους.

Αυτή τη στιγμή προέχουν: Η εργασιακή και ασφαλιστική εξασφάλιση μας με την πρόσφατα δημοσιευμένη ΚΥΑ των συμψηφισμών.  Η σύναψη της Επιχειρησιακής ΣΣΕ, κορυφαίας σημασίας και ιδιαίτερης βαρύτητας εργασιακός στόχος. Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε  με Δημοκρατική συμμετοχή και με θεσμικές διαδικασίες στη θετική τους έκβαση και να κλείσουν έτσι εκκρεμότητες 5 και 10 χρόνων αντίστοιχα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον, που θα μας διασφαλίζει εργασιακά και θα αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα δικαιώματα μας.

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ, από τις πρώτες συναντήσεις, τον περασμένο Δεκέμβρη, με τη νέα Διοίκηση, έθεσε τα άμεσης προτεραιότητας θέματα, την έκδοση της ΚΥΑ της αναβίωσης, την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε Τεχνικούς και σε εξοπλισμό, την απόδοση της προϋπηρεσίας και στις καλλιτεχνικές ειδικότητες, όπως και στις άλλες και εξέφρασε τη θέση του για την σύναψη ΣΣΕ  με τη συμμετοχή  όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΕΡΤ.  Όπως είχε υποχρέωση εκ του καταστατικού και δικαίωμα εκ του Νόμου, (παρά την άρνηση μιας μικρής μειοψηφίας), έκανε όλες τις ενέργειες, (παραστάσεις, συναντήσεις, πλαίσιο αιτημάτων, επιστολές και εξώδικα) για να προχωρήσουν ενωτικά και θεσμικά οι διαδικασίες της ΣΣΕ και να προωθηθούν τα δίκαια και χρονίζοντα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των μελών μας, όπως έχουν καταγραφεί από τα όργανα του Συλλόγου.  Μαζί με άλλα δύο πρωτοβάθμια σωματεία ΣΕΚΟΧΕΡΤ και ΕΕΕΡΤ, αποστείλαμε επίσημη πρόσκληση προς τη Διοίκηση της ΕΡΤ και θέσαμε το πλαίσιο, για τη σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ.

Η Διοίκηση της ΕΡΤ, παρά τις διαβεβαιώσεις του Διευθύνοντος, ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες της ΣΣΕ, κωλυσιεργούσε χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.  Μέχρι που στις 14/3/2019, αφού παρέλαβε την πρόσκληση μας με το πλαίσιο, ζήτησε την ίδια ημέρα την έναρξη των  διαπραγματεύσεων για την ΣΣΕ. Όρισε την Επιτροπή που θα εκπροσωπεί τη Διοίκηση και καθόρισε την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας στις 26/3/2019. Προσκάλεσε την ΠΟΣΠΕΡΤ, με τη δυνατότητα παρεμβάσεων και συνυπογραφής των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, όπως ρητά προβλέπει ο Νόμος για όλα τα επιχειρησιακά Σωματεία οποιασδήποτε επιχείρησης. Επίσης στάλθηκε το σχετικό  email  σε όλους τους χρήστες @ert.gr και επιστολή προς τα σωματεία.

Όμως δυστυχώς το Προεδρείο της ΠΟΣΠΕΡΤ είχε εντελώς αντίθετη άποψη. Ενώ δεν έχει κάνει καμία ενέργεια και ούτε ποτέ επίσημα είχε εκφράσει την πρόθεση του να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕ, μόλις παρέλαβε την πρόσκληση, χωρίς να  συγκαλέσει τα όργανα, άσκησε προσφυγή στην Επιτροπή του αρθ. 15 του Ν. 1264/82, εναντίον του Συλλόγου μας και των άλλων σωματείων, που δήλωσαν την θέση τους να συμμετέχουν στη σύναψη ΣΣΕ. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό ακύρωσε την έναρξη των διαπραγματεύσεων της ΣΣΕ.

 

Σε αυτή την πρωτοφανή αντισυναδελφική και διασπαστική ενέργεια, που παραβιάζει κατάφορα το καταστατικό, τις αρχές και τους κανόνες του συνδικαλισμού, το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στη χθεσινή συνεδρίαση αποφάσισε να αμυνθεί με  προσφυγή - ανταίτηση στην  ίδια επιτροπή για να διαφυλάξει τα δικαιώματα των μελών μας και των σδφων μας έτσι ώστε να συνεκδικαστούν την ίδια ημέρα  (ορίστηκε στις 8/4/2019 ώρα 09:00) και να μην καθυστερήσει περισσότερο η διαδικασία της ΣΣΕ.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η σύγκληση της ετήσιας τακτικής ΓΣ κατά την οποία θα γίνει διεξοδική συζήτηση για όλα τα ζητήματα με ιδιαίτερη έμφαση στη ΣΣΕ.

Πρόσκληση σε  τακτική Γενική  Συνέλευση

Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ αποφάσισε και συγκαλεί την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

την Παρασκευή 5/4/2019 και ώρα 13:00 με απαιτούμενη απαρτία το 1/5 τουλάχιστο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών,

στο Studio E της Ραδιοφωνίας, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται δεύτερη συνεδρίαση, με απαιτούμενη απαρτία το 1/6 των μελών που προαναφέρθηκαν,

τη Δευτέρα  8/4/2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο,  

Αν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία τότε το Δ.Σ. συγκαλεί τρίτη συνεδρίαση :

την Πέμπτη 11/4/2019 και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Γενική Ενημέρωση
  2. Διοικητικός Απολογισμός
  3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
  4. Πρόγραμμα δράσης
  5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
  6. Συλλογική Σύμβασης Εργασίας

Η προσέλευση όλων είναι αναγκαία και απαραίτητη

Υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους, όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών, όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μέλη μας).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

        Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

 

 

 

Κ.Υ.Α. συμψηφισμών - αναβίωσης των εργαζομένων της ΕΡΤ


Συναδέλφισσες,  -φοι,

εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση των  Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας και Οικονομικών, για τη ρύθμιση του τρόπου πληρωμής των τελικώς οφειλομένων ποσών που προκύπτουν από την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και της διαδικασίας εκκαθάρισης και απόδοσης των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε  τη σημερινή απόφαση   ΑΡΙΘ. ΟΙΚ 21423 EΞ 2019   η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης   ΚΥΑ 920/24.4.2017   και  μια εκκρεμότητα τεσσάρων σχεδόν χρόνων από την ψήφιση του Νόμου 4324/2015 για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.    
 
Το Δ.Σ. και οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου θα μας ενημερώσουν για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν και προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της απόφασης.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 
 
Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ
 
 

Έφυγε από κοντά μας ο Νίκος Γύπαρης

Συνάδελφε, φίλε, συναγωνιστή, αγαπημένε Νίκο, καλό ταξίδι …

 

Ο Σύλλογος μας και ολόκληρη η οικογένεια της ΕΡΤ  θρηνούμε την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας  Νίκου Γύπαρη.

 alt

 Η καρδιά του Νίκου  σταμάτησε να χτυπάει λίγες ώρες μετά την πλήρη λειτουργία του ψηφιακού δικτύου εκπομπής της ΕΡΤ, αυτής της            σημαντικής τεχνικής λειτουργίας, που υπηρέτησε με  αυταπάρνηση σε ολόκληρη  την υπηρεσιακή του διαδρομή.

Ο Νίκος σπούδασε Ηλεκτρονικά και εργάστηκε στην ΕΡΤ από το 1986, αρχικά στο τμήμα Αναμεταδοτών και στη συνέχεια στο ΚΕ Υμηττού, συνταξιοδοτήθηκε λίγο πριν την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Από την πρώτη στιγμή καταδίκασε το μαύρο και το πραξικοπηματικό κλείσιμο της  ΕΡΤ, στρατεύτηκε στον αγώνα για την επαναλειτουργία της, στήνοντας πομπούς και κεραίες και συμμετέχοντας σε κάθε κινητοποίηση.  

Οι κοινωνικοί  αγώνες, η συνδικαλιστική δράση, η πολιτική  συνειδητοποίηση,  η συμμετοχή σε κινήματα και αγώνες ολοκλήρωναν ένα πλούσιο χαρακτήρα  ενεργού πολίτη.

Η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός  και η συντροφικότητα ήταν  οι αρχές που ποτέ δεν εγκατέλειψε. Η καλοσύνη, η αγάπη και η  μοναδική ευγένεια  του ‘‘συντροφάκου’’,  ήταν  πηγαία και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά,  που κανείς μας δεν θα ξεχάσει.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη   Φεβρουαρίου,  ώρα 16:00,

στον  Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου  - Κοιμήσεως Θεοτόκου 15 Κάντζα – Λεοντάρι

και η ταφή στο  Κοιμητήριο των Γλυκών Νερών

Εκφράζουμε τη βαθειά μας θλίψη και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυαγαπημένη του σύζυγο, στην αδελφή του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του και σε όλους τους οικείους του.


Το ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

 

ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΜΗΤΕ εύχεται στα μέλη του Συλλόγου,

στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους της ΕΡΤ και  των ΜΜΕ


Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, Ειρηνικό, Αγωνιστικό, Δημιουργικό το 2019

 

 

 

 

 

Δεν βλέπετε τα νέα μεταμνημονιακά χριστουγεννιάτικα δένδρα, ούτε επανδρωμένο διαστημικό όχημα στο κέντρο του γαλαξία.

 

Είναι τα κεραιοσυστήματα των Κέντρων Εκπομπής με τους Τεχνικούς μας  γαντζωμένους  στους παγωμένους πυλώνες τους ! 

 

Τους τελευταίους μήνες και αυτές τις γιορτινές μέρες  οι Τεχνικοί του Δικτύου Εκπομπής της ΕΡΤ,  ελάχιστοι σε αριθμό,  μακριά από τις οικογένειες τους και τη θαλπωρή του σπιτιού τους μέσα στο χιονιά και τους αέρηδες, κρεμασμένοι στους παγωμένους πυλώνες - με κίνδυνο της ζωής τους - εγκαθιστούν και θέτουν σε λειτουργία σε όλη την Ελλάδα τους νέους ψηφιακούς πομπούς της ΕΡΤ. 

Το έργο αυτό ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, μεσ' στην καρδιά του Χειμώνα, για να αποκτήσει η ΕΡΤ αυτόνομο Δίκτυο εκπομπής. 

Αυτές τις μέρες η σκέψη μας είναι κοντά τους, στέλνουμε τις ευχές  μας και ως γιορτινή κάρτα αυτό το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο σε υψόμετρο 1700 μέτρων και στα  95 μέτρα πάνω από το έδαφος  ! 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !  

 

Το ΔΣ του   ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

 

Αγία Παρασκευή   25  Νοεμβρίου  2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ  και  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  Ε.Α.Ε.

Συναδέλφισσες,  - φοι,

 

όπως γνωρίζετε υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίων, που έχουν δικαιώσει τους  αιτούντες τα δώρα και τα επιδόματα που έχουν περικοπεί με τους μνημονιακούς νόμους. Επιπλέον, τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι η παντελής  κατάργηση των σχετικών παροχών  δεν έχει αιτιολογηθεί πλήρως και επαρκώς από τους σχετικούς νόμους.

Μετά δε την ένταξη μας στο ενιαίο μισθολόγιο, εκτός της διεκδίκησης των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Άδειας, προκύπτει ανάγκη διεκδίκησης και του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας,  που προβλέπεται στο Ν.4024/2011 αρθρ. 15 και που αποτελεί  πάγιο  αίτημα του Συλλόγου μας. Με  βάση την αρχή της ισότητας μπορούμε  να τα διεκδικήσουμε  και  για τα παρελθόντα έτη.

 

Τα όρια της κατάθεσης αγωγών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ - απέναντι στα μέλη του - αναλαμβάνει  την ευθύνη της δικαστικής διαδικασίας.  Η συμφωνία μας με το δικηγορικό γραφείο  προβλέπει 20 € ανά ενάγοντα σε κάθε αγωγή.

Αυτό  το ποσό  θα καταβληθεί  από το Σύλλογο και περιλαμβάνει  όλα τα έξοδα  έως την επιδίκαση των αγωγών, χωρίς καμία προσωπική επιβάρυνση των μελών μας. Στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης θα καταβληθεί η συμφωνηθείσα αμοιβή ποσοστού 4% επί του επιδικασθέντος ποσού  και ταυτόχρονα  όλο το ποσό της αρχικής δαπάνης του ΠΑΣΥΜΗΤΕ θα επιστραφεί στο Ταμείο του Συλλόγου.

 

Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτή τη δικαστική διεκδίκηση πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που εμφανίζεται με την ενεργοποίηση του παρακάτω συνδέσμου,  ή  να περάσετε από  τα γραφεία του Συλλόγου  έως την  30η Νοεμβρίου 2018.

Για την ανάθεση της υπόθεσης θα συνταχθεί σχετικό συμφωνητικό.

Για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πατήστε εδώ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

 

 Το  ΔΣ  του  ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

Σελίδα 8 από 271

Απρίλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronix 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΑΒΡΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΥ


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

Κέντρο Εκπομπής Θάσου_1.JPG
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής Πλάκα Αλεξανδρ...
Image Detail
GO_TO_TOP