Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για την ΚΥΑ της ΕΡΤ 25/6/2019

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για την ΚΥΑ της ΕΡΤ 25/6/2019


 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΜΗΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ

Αγία Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών & Τεχνικών της ΕΡΤ  σας προσκαλεί στη συζήτηση που διοργανώνει


την  Τρίτη 25 Ιουνίου  στις 13:00

στο  Ραδιομέγαρο  της  ΕΡΤ

1ος όροφος  Studio Β

Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

για την ενημέρωση των μελών και των συναδέλφων σχετικά με την ΚΥΑ της αναβίωσης.Θα αναλυθούν όλα τα θέματα  που  αφορούν την ΚΥΑ  και  την εφαρμογή της από τους ομιλητές εργατολόγους :


          Κατερίνα  Θεοδωράτου,

          Δημήτρη  Βασιλείου

Οι ομιλητές θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τεθούν από τους  συναδέλφους. 

Επίσης κάθε συνάδελφος μπορεί από σήμερα να αποστέλλει ερωτήματα στα email του Συλλόγου :  pasimite@ert.gr ,  pasimite2@gmail.com  

Για την ενημέρωση των συναδέλφων της Περιφέρειας η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming). Το link θα αναρτηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης στην ιστοσελίδα μας www.pasimite.grΤο  Δ.Σ. του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ

Εξώδικη διαμαρτυρία-ΔΗΛΩΣΗ

Αγία Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. : 298

Της επιχειρησιακής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΤ ΑΕ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ)», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λ. Μεσογείων, αρ. 432, με ΑΦΜ 997779073 νομίμως εκπροσωπούμενης.

                                  ΠΡΟΣ - ΚΑΤΑ

1)       Ιωάννη Δρόσο,  Διευθύνοντα Σύμβουλο  ΕΡΤ Α.Ε.

2)       Νικόλαο Μερτζάνη, Εντεταμένο Σύμβουλο Ενημέρωσης ΕΡΤ Α.Ε.

3)       Ευάγγελο Λουριδά, Γενικό Δ/ντη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΡΤ Α.Ε.

4)       Ιωάννη Σμυρλάκη,  Γενικό Δ/ντη Ενημέρωσης  ΕΡΤ Α.Ε.

5)       Γιώργο Σιούλα,  Γενικό Δ/ντη Τηλεόρασης ΕΡΤ Α.Ε.

6)       Φίλο Πέτρο,  Γενικό Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΤ Α.Ε

7)       Ιωάννη Βουγιουκλάκη,  Γενικό Δ/ντη  Nέων Μέσων ΕΡΤ Α.Ε

8)       Αλέξανδρο Κάντερ Μπάξ,  Γενικό Δ/ντη ΕΡΤ 3.

εδρευόντων όλων στην Λ. Μεσογείων αρ. 432 ( Ραδιομέγαρο ΕΡΤ ΑΕ) εκ της εργασίας τους

 

----------------------------------------------------

 

Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος μας εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν των τεχνικών της ΕΡΤ ΑΕ και είναι ενεργός άνω των 40 ετών στην επιχείρηση.

Ο νόμος 4324/2015 αναβίωσε τις εργασιακές μας σχέσεις με την ΕΡΤ ΑΕ και εμείς έκτοτε είμαστε στις επάλξεις για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, δεδομένου ότι αποτελούμε τη ραχοκοκαλιά του τεχνικού παραγωγικού και λειτουργικού δυναμικού της.

Ωστόσο, αν και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, αν και με τις  άοκνες προσπάθειες μας η ΕΡΤ ΑΕ λειτουργεί παραγωγικά σε όλες τις Υπηρεσιακές Τεχνικές  Μονάδες σε όλη την Ελλάδα, αν και  σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έφτασε να εκπέμπει και αυτόνομα ψηφιακά, αντιληφθήκαμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο παραγκωνισμός των υπηρεσιών μας βαίνει αυξανόμενος και μάλιστα χωρίς κανένα δικαιολογητικό λόγο και προς ζημία της ΕΡΤ ΑΕ, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ιδιωτικές εταιρίες για την κάλυψη των εξωτερικών τηλεοπτικών λήψεων με κάθε τεχνικό μέσο που μπορεί να χρειαστεί δηλ.  OB VAN, αυτοκίνητα δορυφορικής εκπομπής, φορητά τηλεοπτικά συνεργεία κλπ.

 Εξ' άλλου αν και το τεχνικό προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε. διαχρονικά έχει υψηλή κατάρτιση και δεκαετίες πείρας, παρ’ όλα αυτά από την ημεροχρονολογία επανόδου μας στην υπηρεσία υπάρχει κλίμα αποστράτευσης μας από τις εξωτερικές μεταδόσεις.

Ειδικότερα, παγιώθηκε το κλίμα αυτό από το έτος 2017 και συγκεκριμένα από την 17η Μαρτίου 2017,  όταν ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ  εξέδωσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 4058 απόφαση με θέμα : <<Σύστημα διάθεσης – Διαχείρισης τεχνικών  μέσων και προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε.>>, μέσω της οποίας έγινε μία μη σύννομη παρέμβαση στη διαχείριση του τρόπου ανάθεσης των εξωτερικών μεταδόσεων στα τμήματα της ΕΡΤ ΑΕ, έναντι των  ιδιωτικών, η οποία έκτοτε συνεχίζεται  εντεινόμενη με αλόγιστο τρόπο, εφόσον σε πάμπολες περιπτώσεις ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ και χρησιμοποιούνται χωρίς καμία σοβαρή αιτία ιδιωτικά, χωρίς μάλιστα να τηρείται καν η αρχή του μειοδοτικού διαγωνισμού και της αιτιολόγησης της αδυναμίας χρήσης των μέσων της ΕΡΤ ΑΕ.

Τόσο λοιπόν η ανωτέρω απόφαση όσο  και ο τρόπος που έχει γίνει χρήση αυτής, έρχεται σε αντίθεση με το υπάρχον νομικό πλαίσιο που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως εκσυγχρονίστηκε με την προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ( Ν. 4412/2016 ) και εφαρμόζεται πάγια στην ΕΡΤ ΑΕ .

Αφ' ενός διότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί τα χρήματα που δαπανώνται για να αμειφθούν ιδιωτικές εταιρίες κατ’ αρχήν να διατεθούν για την ανανέωση του εξοπλισμού μας και την πρόσληψη νέων υπαλλήλων τεχνικών.

Στη συνέχεια και διότι διαπιστώσαμε ότι οι άνω προμήθειες των ιδιωτικών υπηρεσιών σε ετήσια βάση στον κλάδο, ξεπερνούν κατά πολύ  το κατώτατο επιτρεπόμενο στον άνω νόμο όριο και συνεπώς  η απ’ ευθείας ανάθεση μέρους αυτών, συνιστά κατάτμηση των δαπανών και έτσι "παράκαμψη" του άνω νομοθετικού πλαισίου που απαγορεύεται ρητά και στην περίπτωση των εξωτερικών μεταδόσεων.

Εξ' άλλου έχουν πέσει στην αντίληψη μας και αρκετές περιπτώσεις αλόγιστων δαπανών που μπορούν ακόμα και να χαρακτηριστούν ως "υπερτιμολογήσεις", αφού  διαφέρουν σημαντικά η αρχική πρόβλεψη με το τελικό τιμολόγιο, δηλαδή, ενώ έχει προϋπολογιστεί χαμηλότερο κόστος,  κατόπιν χρεώνονται επιπλέον παροχές και υπηρεσίες που το ανεβάζουν δυσανάλογα και αποτελούν δαπάνες χωρίς κανένα δικαιολογητικό λόγο, αφού ήδη η ΕΡΤ ΑΕ διαθέτει τα επιπλέον υλικά, όπως ράγες, steadicam, φακούς, γεννήτριες, φώτα, Κ.Λ.Π.. Επίσης κατ’ επανάληψη έχει παρατηρηθεί και η υποστελέχωση αυτών των συνεργείων, χωρίς το σύνολο των αναγκαίων ειδικοτήτων και χωρίς τα απαιτούμενα πτυχία που προβλέπονται για τη λειτουργία τους.

Καλά γνωρίζετε ότι η ΕΡΤ Α.Ε. έχει δικά της τεχνικά μέσα και εξειδικευμένο τεχνικό δυναμικό, μόνο δε στην περίπτωση που αδυνατεί πραγματικά και αποδεδειγμένα να  καλύψει ορισμένα γεγονότα, μπορεί να ανατίθεται σε ιδιωτικά συνεργεία η κάλυψη τους και αυτό μόνο κατόπιν αιτιολογικής έκθεσης νομιμότητας και σκοπιμότητας και κατόπιν ειδικής διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας των υπηρεσιών αυτών.

Έτσι, ενώ επανειλημμένα  σας έχουμε εκθέσει το παραπάνω  ζήτημα, ενώ τακτικά εγγράφως και προφορικώς σας έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας και έχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα  για τον τρόπο που σεις οι ίδιοι διαχειρίζεστε αυτές τις αναθέσεις και ενώ σας έχουμε  εκθέσει συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου δαπανώνται ποσά πολλαπλάσια του κόστους λειτουργίας των συνεργείων της ΕΡΤ ΑΕ,

Παρ’ όλα αυτά η πρακτική αυτή της κατ' αποκοπήν ανάθεσης σε ιδιώτες έχει ενταθεί κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών και των Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2019 και ανησυχούμε ότι θα ενταθεί περαιτέρω, το επόμενο χρονικό διάστημα λόγω των αυξημένων αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης των Εθνικών Εκλογών, που έχουν προκηρυχτεί για τις 7 Ιουλίου 2019.

 

Σας δηλώνουμε ότι δεν θα δεχτούμε να ενοικιάζεται τηλεοπτικός εξοπλισμός σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η ΕΡΤ έχει την δυνατότητα και το προσωπικό να καλύψει με δικά της μέσα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναγκών, ούτε θα δεχτούμε να γίνονται τέτοιου είδους αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρίες με τη χρήση του μητρώου συνεργατών και χωρίς να υπάρχει αιτιολογική έκθεση για  το λόγο  και διαγωνιστική διαδικασία για το κόστος (όπως προβλέπει ο νόμος), έτσι να επιλέγονται αυθαίρετα ιδιωτικές εταιρίες, την ίδια στιγμή που ο εξοπλισμός της ΕΡΤ δεν χρησιμοποιείται.

Έτσι, και προκείμενου να διαφυλάξουμε τις εργασιακές συνθήκες, άλλα και τα συμφέροντα της ΕΡΤ ΑΕ, διαμαρτυρόμαστε έντονα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ και  ενημερώνουμε με την παρούσα ότι την επόμενη φορά που θα συμβεί χρήση ιδιωτών χωρίς αιτιολόγηση και νόμιμη διαδικασία η αντίδραση μας θα είναι άμεση με όποια συνδικαλιστικά και  ένδικα μέσα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κατά των ενεργειών αυτών που θίγουν τον πυρήνα της εργασιακής μας σχέσης και προοπτικής με την ΕΡΤ ΑΕ.

 

 

Αγία Παρασκευή 14 Ιουνίου

 ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΜΗΤΕ εύχεται στα μέλη του Συλλόγου,

στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους της ΕΡΤ και  των ΜΜΕ
       Καλές γιορτές και καλή Ανάσταση alt

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 24/4/2019

Αγία Παρασκευή  24  Απριλίου  2019

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

μαζί με τις ευχές του ΔΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ  σε όλα τα μέλη και τους σδφους μας για υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία,  θέλουμε ταυτόχρονα να διαβεβαιώσουμε  όλους και  όλες, ότι θα συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερη ένταση την προσπάθεια υπεράσπισης και προώθησης  των δικαιωμάτων  και των αιτημάτων του κλάδου μας, σε όλα τα επίπεδα και πρωτίστως στο εργασιακό και στο μισθολογικό.

Αυτό αποτυπώθηκε  και αποδείχτηκε περίτρανα στην  πρόσφατη  τακτική απολογιστική  ΓΣ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ,  στην οποία  υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και παρουσία των μελών μας από την Αθήνα, αλλά και από αρκετές Περιφερειακές μονάδες, παρά την προσπάθεια υπονόμευσης και ακύρωσης  βασικών νόμιμων δικαιωμάτων και καταστατικών υποχρεώσεων αλλά και της γενικότερης λειτουργίας του Συλλόγου μας από μια μικρή μειοψηφία.

Η συντονισμένη επίθεση που δέχτηκε ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ για την ακύρωση της ενεργού συμμετοχής μας στη διαπραγμάτευση και στη σύναψη της ΣΣΕ, έπεσε στο κενό. Αυτή η μικρή μειοψηφία  αφού πρώτα  υποστήριξε τη προσφυγή της  ΠΟΣΠΕΡΤ και του ΠΣΥΠΕΡΤ, στην επιτροπή του άρθρου 15 του Νόμου 1264/82,  εναντίον του Συλλόγου μας,  μετά ζητούσε  –  παραπλανητικά και εκβιαστικά  -  υπογραφές από τα μέλη μας εναντίον αυτού του πρωταρχικού και θεμελιώδους δικαιώματος μας  και στο τέλος  ζήτησε  από το σώμα της  ΓΣ  την καταψήφιση του απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου,  ώστε να ακυρωθούν οι αποφάσεις και οι ενέργειες της πλειοψηφίας του  Δ.Σ.  Όμως η Γ.Σ.  ενέκρινε και στήριξε με μεγάλη πλειοψηφία όλες τις ενέργειες του Συλλόγου κατά την προηγούμενη περίοδο  και κυρίως τις αποφάσεις  της πλειοψηφίας του  ΔΣ  για το Οργανόγραμμα, για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,  για την προϋπηρεσία των σδφων και για όλα τα εργασιακά και μισθολογικά μας αιτήματα,  που έχουμε καταθέσει  ως πλαίσιο διαπραγμάτευσης και έχουμε  υποχρέωση να διεκδικήσουμε  με την ενεργό παρουσία μας  στη διαδικασία για τη σύναψη της  ΣΣΕ. 

Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Τεχνικός κλάδος όλα αυτά τα χρόνια παρά τις αντιξοότητες, την υποβάθμιση, τις τεράστιες ελλείψεις στις θέσεις εργασίας και σε εξοπλισμό  υπηρετεί  την ΕΡΤ με συνέπεια και προσήλωση στην αποστολή της προς το κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία.  Από την πρώτη μέρα της  επαναλειτουργίας της  ΕΡΤ  ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά σε όλες τις  προκλήσεις, με κάλυψη 24ωρων ζωντανών  προγραμμάτων στο Ραδιόφωνο, 20ωρων  (τώρα 22 ωρών) στην Τηλεόραση, με χιλιάδες  ώρες ζωντανών συνδέσεων το μήνα,  με κορυφαία την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργίας του ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου σε όλη τη χώρα και την πλήρη αποδέσμευση από την Digea,  μέσα στο χειμώνα σε  ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Είμαστε αποφασισμένοι  να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε πιο δυναμικά για την άμεση και δίκαιη υλοποίηση της ΚΥΑ, για την υπογραφή της ΣΣΕ με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου μας,  για τη δίκαιη και νόμιμη ρύθμιση των  ωραρίων μας, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, για τη νόμιμη και δίκαιη αμοιβή της πρόσθετης απασχόλησης και της αποζημίωσης των μετακινήσεων.  Την ίδια ώρα ενώ η  Διοίκηση αδιαφορεί για όλα αυτά,  συνεχίζει και πολλαπλασιάζει  τις  μικτές και τις εξωτερικές παραγωγές με στρατιές εξωτερικών ‘’συνεργατών’’, τις εργολαβίες με την αλόγιστη πλέον εκχώρηση των εξωτερικών μεταδόσεων, των μονοκάμερων, του μοντάζ, της συντήρησης εγκαταστάσεων, των μουσικών παραγωγών, της ηχοληψίας, των πάντων, χωρίς καμιά διαδικασία και κυρίως χωρίς την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τις δημόσιες δαπάνες. Επιτέλους πότε θα  συνειδητοποιήσει  η  Διοίκηση και η  Κυβέρνηση,  ότι  η  ΕΡΤ είναι ένας  Δημόσιος  Οργανισμός  για τον οποίο ισχύουν νόμοι και κανόνες που κανείς δεν μπορεί  να  παραβιάζει  για κανένα λόγο ;

Για όλα αυτά τα ζήτημα που μας αφορούν  η  συμμετοχή  και  η  ετυμηγορία κάθε  σδφου  μας δίνει τη δύναμη ώστε ο Σύλλογός μας να είναι, όπως έχει υποχρέωση, ακόμη πιο ισχυρός, διεκδικητικός και μαχητικός.

 

 

Καλό Πάσχα

 

        Το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

 

 

 

Έφυγε από κοντά μας ο Βασίλης Φωτούς …

Έφυγε από κοντά μας ο  Βασίλης Φωτούς …

 

Ο Σύλλογος μας, το Ραδιόφωνο και ολόκληρη η οικογένεια της ΕΡΤ θρηνεί μία ακόμα τραγική απώλεια  που προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο. 

 

Έφυγε από κοντά μας βιαστικά και άδικα ο αγαπημένος μας συνάδελφος και φίλος Βασίλης Φωτούς, χθες το απόγευμα. Ο Βασίλης έδωσε τη μάχη με την επάρατο με θάρρος και αξιοπρέπεια,  μαζί με τα αδέλφια του και τους φίλους του. Έφυγε για την γειτονιά των αγγέλων σε ηλικία 55 ετών. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε σε όλους μας βαθειά θλίψη και οδύνη.

 

Ο Βασίλης σπούδασε ηλεκτρονικά, από το 1988 εργαζόταν στην ΕΡΤ, στον Κεντρικό Έλεγχο Ραδιοφωνίας. Η υπηρεσιακή του διαδρομή χαρακτηρίζεται  από την  αγάπη του στο Ραδιόφωνο,  που υπηρέτησε πιστά,  με αξιοπρέπεια,  με ήθος, αλλά και  με κορυφαία τεχνικά προσόντα.  Πάντα  με  χαμόγελο, πάντα καλοσυνάτος,  πρόθυμος και υπεύθυνος στο υπηρεσιακό του καθήκον. Η απώλεια του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πλατύ του χαμόγελο, την καλοσύνη του, το ήθος του, τις αρχές του.

 

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο  Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 στις 11:30,

στον Ι. Ν. Αγίου Τρύφωνος στο Κοιμητήριο  Κηφισιάς,

Αγίου Τρύφωνος και Καρπάθου  (πίσω από το Ζηρίνειο Στάδιο)

 

Μέσα από την καρδιά μας  εκφράζουμε τη  βαθειά  μας θλίψη και τα ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια στη μητέρα του Άννα, στα αδέλφια του Αλέκα και Πέτρο  και σε όλους τους οικείους του.


Καλό σου ταξίδι συνάδελφε και φίλε  …


Το  ΔΣ  του  ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

 

Σελίδα 7 από 271

Απρίλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronix 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΑΒΡΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΥ


Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώ

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το νέο ΔΣ της ΕΡΤ

Ενημέρωση δικηγόρων ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ για ΚΥΑ 2019

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 1

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 2

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 3

Συζήτηση ΠΑ ΣΥ ΜΗ ΤΕ για το ασφαλιστικό Μέρος 4

Ραδιοφωνικό μουσείο - πάρκο ΕΡΤ

Α-Δ ΖΑΤΟΥΝΑΣ_4.JPG
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής AM Τρίπολης_2....
Image Detail
GO_TO_TOP