Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Πολλά τα ερωτήματα για την αναβίωση της ΕΡΤ

Πολλά τα ερωτήματα για την αναβίωση της ΕΡΤ

ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

13/3/2015

Το σχέδιο νόμου για την ΕΡΤ αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Επόμενη «στάση», οι επιτροπές της Βουλής, με τελικό προορισμό την Ολομέλεια.

«Νομοσχέδιο-γέφυρα» είναι μάλλον ο πιο ακριβής χαρακτηρισμός για το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για την ΕΡΤ. Οπότε ως «μεσοδιάστημα» θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, και αυτό αφήνουν να εννοηθεί πηγές κοντά στην κυβέρνηση. Το διοικητικό συμβούλιο που θα οριστεί από τον υπουργό Επικρατείας, με θητεία ενός έτους, θα κληθεί να διασαφηνίσει πολλά θολά σημεία και να κάνει συγκεκριμένο το γενικό πλαίσιο. Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στη Διαύγεια -ύστερα από διαβουλεύσεις του αρμόδιου υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά- και τώρα έχει πάρει τον δρόμο για τις επιτροπές της Βουλής με τελικό στάδιο τη συζήτησή του στην Ολομέλεια. Πατάει πάνω στον νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης για τη ΝΕΡΙΤ, τον τροποποιεί, τον συμπληρώνει και καταργεί κάποια άρθρα. Ποια είναι τα βασικά του σημεία:

Στους τηλεοπτικούς δέκτες το σήμα ΝΕΡΙΤ αντικαθίσταται από αυτό της ΕΡΤ. Το ανταποδοτικό τέλος παραμένει στα 3 ευρώ μηνιαίως, αλλά μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Επικρατείας. Υπάρχει πάντως πρόβλεψη για εξαίρεση των καταναλωτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η ΕΡΤ Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς, πανελλαδικούς ή περιφερειακούς σταθμούς, μουσικά σύνολα και χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους. Το πόσα κανάλια, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες, χορωδίες κ.ά. θα έχει η ΕΡΤ είναι κάτι που θα προτείνει το νέο Δ.Σ. αφού εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο.

Το Δ.Σ. της ΕΡΤ -με εξαίρεση το πρώτο- θα έχει τριετή θητεία με δικαίωμα ανανέωσης για μία μόνο φορά και θα αποτελείται από επτά μέλη. Τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, δύο πρόσωπα κύρους σε τομείς σχετικούς με αυτούς της ΕΡΤ, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Τέλος, αναβιώνουν οι συμβάσεις αορίστου χρόνου όσων εργάζονταν στην ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου 2013. Και όσα θέματα προκύψουν σε σχέση με μισθούς υπερημερίας, συμψηφισμούς με αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.ά., θα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας. Από την αναβίωση εξαιρούνται οι ειδικοί σύμβουλοι, όσοι έχουν λάβει σύνταξη ή έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, καθώς και όσοι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για αποκατάσταση αδικιών, οικονομικό και διοικητικό εξορθολογισμό και ανεξαρτησία, η κριτική όμως είναι σφοδρή και επικεντρώνεται κυρίως στο ότι το νομοσχέδιο δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εξάρτησης από την κυβέρνηση καθώς καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. θα επιλέγεται με πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας -δηλαδή με κυβερνητική πλειοψηφία- και ο υπουργός Επικρατείας θα ασκεί στενή εποπτεία. Πολλοί σημειώνουν επίσης ότι οι συνδικαλιστές ξαναμπαίνουν από την πίσω πόρτα στη συνδιοίκηση της ΕΡΤ, αν κι εδώ η απάντηση είναι ότι με το νέο σχέδιο νόμου οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων θα εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη βάση.

Ανθρωποι με μεγάλη εμπειρία στα θέματα της δημόσιας τηλεόρασης λένε επίσης ότι, με το ανταποδοτικό τέλος των τριών ευρώ και την επιστροφή εργαζομένων, ο λογαριασμός απλώς... δεν βγαίνει. Kαι άνθρωποι της αγοράς αγωνιούν για το τι ακριβώς σημαίνει η αναφορά για ποσοστό 25% του ετήσιου προϋπολογισμού, που προβλέπει το σχέδιο νόμο για τις εξωτερικές παραγωγές, καθώς τονίζουν ότι οδηγεί σε μαρασμό μεγάλη μερίδα επαγγελματιών. Πώς ακριβώς θα γίνεται η αξιολόγηση του προσωπικού, τι θα ισχύσει για τις μεικτές παραγωγές, θα πριμοδοτείται ο Ελληνικός Κινηματογράφος; Τα ερωτήματα είναι πολλά. Απευθυνθήκαμε για διευκρινίσεις στον Νίκο Παππά, υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για το θέμα της ΕΡΤ, αλλά οι υποχρεώσεις του στο Παρίσι, όπου συνόδευε τον πρωθυπουργό, δεν επέτρεψαν την επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η «Κ» σήμερα ανοίγει τον φάκελο για τη νέα ΕΡΤ.

Ο υπουργός Επικρατείας

Τη νομιμοποίηση και του υπουργού Επικρατείας να ασκήσει αίτηση για τη λύση μιας ανώνυμης εταιρείας ραδιοτηλεοπτικών μέσων, στην περίπτωση που αυτή έχει παραβιάσει τις αρχές που προβλέπονται, εισάγει το νομοσχέδιο για την επανασύσταση της ΕΡΤ. Εως σήμερα, βάσει του κανονιστικού νόμου (κ.ν.) 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών (αρ. 48, παρ. 1), ισχύουν τα εξής: «Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Εννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή». Το άρθρο 18 του νέου νομοσχεδίου προβλέπει ότι η τελευταία φράση της παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Εννομο συμφέρον έχει και ο υπουργός Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης».

http://www.kathimerini.gr/807094/article/epikairothta/politikh/polla-ta-erwthmata-gia-thn-anaviwsh-ths-ert

 

Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια. Το πάρτι της ΠΟΣΠΕΡΤ έληξε

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΕΡΤ: Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια. Το πάρτι της ΠΟΣΠΕΡΤ έληξε

Όταν η κυβέρνηση λέει νέα αρχή για την ΕΡΤ, εννοεί νέα αρχή και όχι επιστροφή στο άρρωστο παρελθόν. Αυτό προκύπτει από το νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Η βασική του αρχή είναι ότι την ΕΡΤ θα την λειτουργούν οι εργαζόμενοι και όχι οι εργατοπατέρες. Διαφωνεί κανείς;

Διαφωνεί η (εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα) ΠΟΣΠΕΡΤ. Με τίτλο, «επαναλειτουργεί η ΕΡΤ ή αλλάζει όνομα το έκτρωμα ΝΕΡΙΤ», η ΠΟΣΠΕΡΤ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποδέχεται το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ και πως το μαύρο που έριξε στους δέκτες η προηγούμενη κυβέρνηση, γίνεται με το νέο νόμο....γκρίζο. Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι στο νομοσχέδιο υπάρχουν ασάφειες: δεν αναφέρεται ρητά ότι η ΕΡΤ θα ανοίξει με όλες τις δομές της ενώ ο συμψηφισμός των αποζημιώσεων όσων εργάστηκαν για τη ΔΤ και όσων απολύθηκαν παραπέμπεται σε υπουργική απόφαση.

Ποιο είναι το πρόβλημα της ΠΟΣΠΕΡΤ; Ότι δεν θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ και στις επιτροπές που θα συγκροτηθούν (προγράμματος, οικονομικών κ.α.). Δηλαδή με βάση το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ η ΠΟΣΠΕΡΤ δεν θα λύνει και δεν θα δένει στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων θα επιλέγονται με μυστική καθολική ψηφοφορία, αλλά δεν θα μπορούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ, καθώς κάτι τέτοιο κρίνεται ασυμβίβαστο.

Έτσι η κυβέρνηση και ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς σπάνε τα στεγανά του παρελθόντος. Μέχρι τις 11 Ιουνίου 2013, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου, οι «συνδικαλιστάδες» της ΠΟΣΠΕΡΤ συνδιοικούσαν έχοντας δημιουργήσει στεγανά και προσωπικά στάτους.

Για να μην χάσουν οι συνδικαλισταράδες την (μικρο)εξουσία που σχεδίαζαν να επαναποκτήσουν προτιμούν να μην ανοίξει η ΕΡΤ; Δεν θέλουν να αρθεί το «μαύρο» που έπεσε στη δημόσια τηλεόραση; Δεν θέλουν να επιστρέψουν στην εργασία τους οι απολυμένοι της ΕΡΤ, δηλαδή όσοι αρνήθηκαν να νομιμοποιήσουν το κλείσιμο πηγαίνοντας στην ΔΤ (Δήθεν Τηλεόραση) και τη ΝΕΡΙΤ;

Γιατί δεν δέχονται τον ελεγκτικό ρόλο που τους αναγνωρίζεται, αλλά θέλουν να στήσουν «μαγαζάκι»;

Τι λένε όμως οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, και κυρίως εκείνοι που έδωσαν τον αγώνα των 22 μηνών; Η Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ 3 ζητά οριζόντια οργάνωση και αυτοδιαχείριση της παραγωγής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, χωρίς όμως ούτε κι αυτή να θέτει θέμα συμμετοχής της ΠΟΣΠΕΡΤ στο ΔΣ της ΕΡΤ. Η ΠΟΣΠΕΡΤ είναι απέναντι στους εργαζόμενους της ΕΡΤ;

AvantiPopoloGR

http://www.avantipopolo.gr/2015/03/blog-post_558.html

 

 

Πίσω ολοταχώς με τη νέα ΕΡΤ

Πίσω ολοταχώς με τη νέα ΕΡΤ

ΠΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ

13/3/2015

Το νομοσχέδιο οδηγεί σε μια ΕΡΤ «εναλλακτικού» κυβερνητικού ελέγχου.

Η βίαιη κίνηση του εκκρεμούς, η οποία ξεκίνησε με το δημοκρατικώς απαράδεκτο και αψυχολόγητο «μαύρο» στην οθόνη της ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013, παρέσυρε το νέο νομοσχέδιο ανασυγκρότησης της δημόσιας τηλεόρασης σε μια σχεδόν άνευ όρων επιστροφή στα παλιά. Και όχι μόνον ως ονομασία, δηλαδή ΕΡΤ Α.Ε., αλλά με διατάξεις εξάρτησής της από τον κυβερνητικό έλεγχο, οι οποίες παραπέμπουν στη δεκαετία του ’80.

Δυστυχώς, η υπερφόρτωση του «μαύρου» με συμβολισμούς, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία μιας τηλεόρασης, δημόσιας ή μη, κατέληξαν στην πλήρη αθώωση της παλιάς ΕΡΤ, διευκολύνοντας, ως φαίνεται, να λησμονηθούν οι αμαρτίες της. Οι τελευταίες, όλες απόρροια των κυβερνητικών και παντός είδους κομματικών εξαρτήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους διαμόρφωσαν το συνδικαλιστικό και συντεχνιακό οικοδόμημα, το οποίο κάθε τόσο καταγγελλόταν για την πρόκληση ασφυξίας και για την άρνηση κάθε εκσυγχρονισμού.

Επανερχόμαστε στα γνώριμα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο νόμος καταργεί τα προσχήματα και μεταφέρει πλήρως και ειλικρινώς τις εξουσίες στην κυβέρνηση, της οποίας το σύνθημα «πρώτη φορά Αριστερά» εκλαμβάνεται και ως εγγύηση για μια ΕΡΤ «εναλλακτικού» κυβερνητικού ελέγχου. Οπως κι αν έχει, μιλάμε για πλήρη έλεγχο, με τον υπουργό Επικρατείας να ασκεί την άμεση εποπτεία της -ακόμη και το στρατηγικό σχέδιο θα υποβάλλεται σε αυτόν, υποθέτουμε για να το εγκρίνει (άρθρ. 10, παράγρ. 10)- ενώ για τα μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο επιλογής χωρίς κομματικά κριτήρια, καμιά διαφάνεια σχετικά με τα προσόντα τους, αφού δεν προβλέπεται ούτε ανάρτηση υποψηφιοτήτων ούτε δημοσιοποίηση κριτηρίων. Δεν προβλέπεται καν δημόσια ακρόαση υποψηφίων, όπως τουλάχιστον είχε καθιερωθεί από προηγούμενους νόμους. Οχι ότι είχαν αποφευχθεί με τις προηγούμενες μεθόδους οι κομματικές επιλογές, αλλά διαμορφωνόταν τουλάχιστον ένα πεδίο κριτικής, στοιχειώδες για τη λειτουργία μιας Δημοκρατίας.

Επίσης, καταργείται οριστικώς ο θεσμός του Εποπτικού Συμβουλίου, που προέβλεπε ο νόμος για τη ΝΕΡΙΤ, «επαναστατικός» και μόνον για το γεγονός ότι για πρώτη φορά θεσμοθετούνταν ανάχωμα μεταξύ κυβέρνησης και δημόσιας τηλεόρασης. Αλλά το γεγονός ότι ο εν λόγω θεσμός εντέλει εκφυλίστηκε από τροποποιήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης αποτελεί την επιπλέον απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα εντέλει συναντάται στις αντιλήψεις του περί ελάχιστου εύρους της «ανεξαρτησίας» της ΕΡΤ.

Σε παλιές δυσλειτουργικές εποχές οδηγεί και το άρθρο για την επιλογή των 7 μελών του Δ.Σ., τα οποία θα επιλέγονται με απλή πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, άρα με κυβερνητική πλειοψηφία, και δυστυχώς δεν προβλέπεται να είναι σχετικά με την ΕΡΤ, να γνωρίζουν τη λειτουργία της, εκτός από 2, τα οποία θα εκπροσωπούν τους εργαζομένους. Ως εκ τούτου άσχετοι με το αντικείμενο -κομματικοί φίλοι και ευνοούμενοι;- θα προσέρχονται μία φορά τον μήνα να παίρνουν σημαντικότατες αποφάσεις για το πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Ενδιαφέρον σημείο του νομοσχεδίου αποτελεί και η ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων διοίκησης στον διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ υπάρχει θέση προέδρου για την οποία δεν αναφέρονται κριτήρια και προσόντα. Μπορεί ως εκ τούτου να είναι ένα συμβολικό πρόσωπο―χωρίς απαραιτήτως τυπικά προσόντα σπουδών. Αλλά ποια θα είναι η λειτουργικότητα ενός τέτοιου ρόλου; Και ποια η απόδοση της όποιας αμοιβής του;

http://www.kathimerini.gr/807098/article/epikairothta/politikh/apoyh-pisw-olotaxws-me-th-nea-ert 

Τα βήματα για τη μετάβαση απο τη ΝΕΡΙΤ στην ΕΡΤ

Τα βήματα για τη μετάβαση απο τη ΝΕΡΙΤ στην ΕΡΤ

Χρήστος ΝΕ Ιερείδης

12/3/2015

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να πάει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επανασύσταση και λειτουργία της ΕΡΤ, καθώς η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον πρώτο σχεδιασμό στις 16 του μήνα θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προς το τέλος μήνα (με ενδεικτική ημερομηνία τις 23 Μαρτίου).

Ακολούθως, στην ολομέλεια του κοινοβουλίου θα συζητηθεί το νομοσχέδιο το πιθανότερο την 1η Απριλίου.

Γύρω στις 8 Απριλίου θα δημοσιευθεί ως νόμος πια στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτομάτως θα τεθεί σε ισχύ και επομένως θα αρχίσουν οι προβλεπόμενες απο το νόμο διαδικασίες (πρόσκληση ενδιαφέροντος για σχηματισμό και ορισμό ΔΣ, δρομολόγηση προσλήψεων κλπ) για την λειτουργία της ΕΡΤ.


Εκτιμάται ότι το εταιρικό λογότυπο θα επανεμφανιστεί στις τηλεοπτικές οθόνες στο τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου σηματοδοτώντας την μετάβαση από τη ΝΕΡΙΤ στην ΕΡΤ.

http://www.tanea.gr/news/greece/article/5218392/to-xronodiagramma-gia-thn-ert/


 

Media: Για ποιον χτυπά η καμπάνα

Media: Για ποιον χτυπά η καμπάνα

12.03.2015

Η (κρυφή) διάταξη στο νέο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ που κάνει τον Ν. Παππά απόλυτο «κυρίαρχο»

Το περίφημο νομοσχέδιο για την επανασύσταση της ΕΡΤ περιέχει 18 άρθρα. Τα 17 αφορούν τη νέα Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όμως το τελευταίο είναι άσχετο (;) και ρυθμίζει το ζήτημα της λύσης εταιριών. Για ποιον όμως χτυπά η καμπάνα της «λύσης» και γιατί συμπεριλήφθηκε με τέτοιο κρυφό τρόπο αυτή η ρύθμιση;

Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη (και χωρίς κάποια προφανή αιτία, αφού η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου είναι προκλητικά ασαφής) ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τα ΜΜΕ, Νίκος Παππάς αποκτά ξαφνικά την αρμοδιότητα να εισηγείται στη Δικαιοσύνη τη λύση εταιριών.
Το επίμαχο άρθρο του νομοσχεδίου έχει ως ακολούθως: «Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: "Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρίας έχουν και ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης"». Εως τώρα ο νόμος έλεγε ότι «έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρίας έχει και ο υπουργός Ανάπτυξης (σ.σ. νυν υπουργός Οικονομίας) ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή».

Πλέον «η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή» (π.χ. η περιφέρεια) δεν θα έχει καμιά αρμοδιότητα και το «παιχνίδι» θα εξαρτάται μόνο από τον Γιώργο Σταθάκη (που είχε και πριν την αρμοδιότητα) και τον Νίκο Παππά (δεξί χέρι του κ. Τσίπρα).
Εμπειροι νομικοί επισημαίνουν στη «δημοκρατία» ότι με τον τρόπο αυτό ο κ. Παππάς αποκτά τεράστια ισχύ απέναντι σε εταιρίες media (και όχι μόνο). Και αυτό γιατί μπορεί να ζητήσει τη λύση μιας εταιρίας εάν, για παράδειγμα, δεν διαθέτει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από τον νόμο, καθώς και εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο του ενός δεκάτου του μετοχικού κεφαλαίου. Ετσι, ο υπουργός Επικρατείας έχει πλέον ένα σημαντικό «όπλο» στα χέρια του: Μπορεί να ζητήσει από ένα δικαστήριο να βγάλει απόφαση και να διατάξει τον «ξαφνικό θάνατο» μιας υπερχρεωμένης εταιρίας ΜΜΕ. Το δικαστήριο, μάλιστα, οφείλει να διατάξει τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρίας.

Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος για να υπογράψει το τέλος συγκεκριμένων media (που έχουν ανοιχτές υποθέσεις) ή αν ψάχνει τρόπο να «διαπραγματευθεί» με μιντιάρχες. Ο χρόνος θα δείξει.

Κώστας Παπαχλιμίντζος

http://www.dimokratianews.gr/content/36180/media-gia-poion-htypa-i-kampana

 

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ με ΠΟΣΠΕΡΤ για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ με ΠΟΣΠΕΡΤ για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ

12/03/2015

Δεδομένου ότι μέσα σε λίγες μόνο ημέρες θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θα άρει το μαύρο που έπεσε στη δημόσια τηλεόραση στις 11 Ιουνίου 2013 και ότι θα επιστρέψουν στην εργασία τους οι απολυμένοι της ΕΡΤ (όσοι αρνήθηκαν να νομιμοποιήσουν το κλείσιμο πηγαίνοντας στη ΔΤ και τη ΝΕΡΙΤ), η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ είναι τόσο επιθετική, που εκπλήσσει.

Με τίτλο, «επαναλειτουργεί η ΕΡΤ ή αλλάζει όνομα το έκτρωμα ΝΕΡΙΤ», η ΠΟΣΠΕΡΤ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αποδέχεται το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ και πως το μαύρο που έριξε στους δέκτες η προηγούμενη κυβέρνηση, γίνεται με το νέο νόμο απλά ....γκριζο. Η ανακοίνωση αναφέρεται στις ασάφειες του νομικού κειμένου ( δεν αναφέρεται ρητά ότι η ΕΡΤ θα ανοίξει με όλες τις δομές της ενώ ο συμψηφισμός των αποζημιώσεων όσων εργάστηκαν για τη ΔΤ και όσων απολύθηκαν παραπέμπεται σε υπουργική απόφαση), για να καταλήξει στην κατακλείδα. Ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των θεσμικών οργάνων για να ανοίξει η ΕΡΤ με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι το καλοκαίρι του 2013.Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ δεν είναι διατεθειμένη να εκχωρήσει το ρόλο που έπαιζε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Για μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο

Τη φωτιά άναψε η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για αποκλεισμό των συνδικαλιστών από τη διοίκηση της εταιρίας . Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν μπορούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ, καθώς κάτι τέτοιο κρίνεται ασυμβίβαστο.

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε από την ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ ως casus beli. Το Μαξίμου απάντησε με non paper, με τον ενδεικτικό αλλά εύγλωττο τίτλο «καταργούνται οι παθογένειες του παρελθόντος», όπου επαναλαμβάνεται πως οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων που θα μετέχουν στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο, θα επιλέγονται με μυστική καθολική ψηφοφορία, αλλά δεν θα μπορούν να είναι μέλη της διοίκησης συνδικαλιστικών ενώσεων.

Κύκλοι της κυβέρνησης, αναγνωρίζουν ότι η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει προσφέρει πολλά στη διατήρηση της φωνής της ΕΡΤ, τους 22 τελευταίους μήνες. Θέλουν όμως ο ρόλος της να παραμείνει ελεγκτικός καθώς επίσης είχε επίσης κατηγορηθεί ότι είχε ευθύνη για τις παθογένειες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Στον άτυπο αυτό ψυχρό πόλεμο μεταξύ ΠΟΣΠΕΡΤ και Κυβέρνησης, ενδιαφέρον θα έχει τι στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται να τηρούν τις αποστάσεις τους. Η ΕΣΗΕΑ χαιρέτισε την πολιτική συνέπεια της κυβέρνησης για την ΕΡΤ». Σε καλό κλίμα ήταν και η ανακοίνωση των εκπροσώπων των αγωνιζόμενων δημοσιογράφων της ΕΡΤ, οι οποίοι χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο δικαίωση στον πολύμηνο αγώνα τους. Επισήμαναν βέβαια ορισμένα θέματα τα οποία έκριναν πως χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας ή διευκρίνισης, υποστηρίζοντας για παράδειγμα πως πρέπει να οριστεί πέραν κάθε αμφιβολίας ότι η ΕΡΤ ανοίγει με όλες της τις δομές, ότι θα αξιοποιήσει την πολύτιμη εμπειρία της πολύμηνης αυτοδιαχείρησης και πως θα διασφαλιστεί η επιστροφή χρημάτων από όποιους είναι εργαζόμενους είναι αυτό απαραίτητο . Κανένα όμως από τα «παράπονα» δεν αφορούσε το ασυμβίβαστο μέλους του ΔΣ της ΕΡΤ με «θέση σε διοίκηση συνδικαλιστικών ενώσεων». Σε πιο αυστηρούς τόνους αλλά πάντα σε εποικοδομητικό κλίμα η ανακοίνωση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΡΤ 3, η οποία ζητά οριζόντια οργάνωση και αυτοδιαχείριση της παραγωγής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, χωρίς όμως ούτε κι αυτή να θέτει θέμα συμμετοχής της ΠΟΣΠΕΡΤ στο ΔΣ της ΕΡΤ.

http://www.huffingtonpost.gr

 

Σελίδα 256 από 264

Δεκέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronics 2018

Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώΑ-Δ ΖΑΤΟΥΝΑΣ_10.JPG
Image Detail
Κέντρο Εκπομπής Φιλίππειο_3.J...
Image Detail
GO_TO_TOP