Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εσείς.

Σας καλοσωρίζουμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί με σκοπό: - να στεγάσει διαδικτυακά τον ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. - να προβάλλει τον ρόλο των Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ - να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των μελών του συλλόγου.

ertopen.com - Ελεύθερη Ενημέρωση - ERT Open

Επιστολή του ΠΑΣΥΜΗΤΕ στο ΔΣ της ΕΡΤ για το Οργανόγραμμα

Αγία Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Προς

τον  Πρόεδρο  ΔΣ της ΕΡΤ, κ.  Λεοντή

τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ,  κ.  Κωστόπουλο

τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ,  κ.  Θαλασσινό

το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, κα Τσατσαρώνη

το μέλος του ΔΣ της ΕΡΤ, κ. Μεταξά

 Θέσεις  για την πρόταση αναμόρφωσης

του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ (Οργανόγραμμα)

Εισαγωγικό

Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός ενός Φορέα είναι ο χάρτης διάταξης και απεικόνισης, της σύνθεσης, της ανθρωποδύναμης, των αρμοδιοτήτων, των επιχειρησιακών καθηκόντων αλλά και του ιεραρχικού επιπέδου κάθε υπηρεσιακής μονάδας.

Απεικονίζει, καταγράφει  και περιγράφει την οργανωτική διάρθρωση μιας εταιρείας η ενός οργανισμού σε σχέση με τις λειτουργίες που εκτελεί, με το έργο  που πρέπει  να διεκπεραιώσει, με το αριθμό των θέσεων εργασίας που χρειάζεται, με τις ειδικότητες και την επιστημονική – επαγγελματική εξειδίκευση που χρειάζεται. Απεικονίζει και περιγράφει τις συνέργειες, τις επικοινωνίες και συνεννοήσεις με  τυποποίηση διαδικασιών ώστε να παραχθεί το καλλίτερο, το πιο ποιοτικό, το ποιο ανταγωνιστικό  προϊόν για τον φορέα με τρόπο αποτελεσματικό, παραγωγικό.

Ένα οργανόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργική οργανωτική δομή, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων υποχρεώσεων και καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της Διοίκησης και  σε όλο το πλέγμα της δραστηριότητας του Φορέα.

Σχολιασμός του σημερινού και του προτεινόμενου οργανογράμματος

Το Οργανόγραμμα που λειτουργούμε σήμερα έχει ελλείψεις και χρειάζεται βελτιώσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις. Το σωματείο μας έχει εκφράσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης όπως τη Δομή και την περιγραφή των Περιφερειακών Σταθμών και των Κέντρων Εκπομπής της Δ/νσης Δικτύου Εκπομπής, την ύπαρξη του Τμήματος ηχογραφήσεων Μουσικών Συνόλων και του Τμήματος Κινηματογραφίας και πρωτογενούς οπτικοακουστικής παραγωγής, αλλά το πιο αναγκαίο την καταγραφή του αριθμού των Οργανικών θέσεων στις Υπηρεσιακές Μονάδες. Επίσης όπως προβλέπεται και στο Νόμο αναγκαία προϋπόθεση κατάρτισης Οργανογράμματος είναι η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού του Φορέα κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει.

Όμως και  αυτή η πρόταση Οργανογράμματος έχει τις ίδιες ελλείψεις με το  ισχύον και ακόμα περισσότερες, δεν εμπεριέχει τον αριθμό των Οργανικών θέσεων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλισή τους και επίσης δεν έχει υπάρξει ούτε έχει συζητηθεί το στρατηγικό σχέδιο της ΕΡΤ, έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα Οργανόγραμμα που θα το υπηρετεί.

Καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τις διαφωνίες μας σε σχέση με τις μονάδες του Τεχνικού Τομέα.

ΓΔ Τεχνολογίας

Προτείνεται πρωτοφανής κατακερματισμός, πολυδιάσπαση, υποβάθμιση και συρρίκνωση του τεχνικού κλάδου και της ΓΔ Τεχνολογίας κάτι που αν συντελεστεί θα προκαλέσει άμεσες και βλαπτικές συνέπειες στην ίδια την Τεχνική λειτουργία όλων των τομέων ευθύνης, των παραγωγικών δυνατοτήτων κυρίως εις βάρος της εσωτερικής παραγωγής με άμεσο αντίκτυπο στο παραγόμενο έργο της ΕΡΤ.

Η απουσία Διεύθυνσης Μελετών και Ανάπτυξης καταδικάζει  ένα τεχνικό φορέα σε μια  μόνιμη τεχνολογική υποβάθμιση και υστέρηση έναντι των ανταγωνιστών.  Αυτό συντελείται σε μια περίοδο, που όσο ποτέ άλλοτε, η ΕΡΤ είναι αναγκαίο να προχωρήσει με γοργά βήματα σε μεγάλες τεχνικές επενδύσεις για την άμεση τεχνολογική της αναβάθμιση, στη βάση των νέων τεχνολογικών δεδομένων,  με στόχο ένα παραγόμενο  έργο σύγχρονο και ποιοτικό.

Η πρόταση για κατάργηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης των Περιφερειακών  Σταθμών αφαιρεί από όλο τον ιστό της Περιφέρειας τη δυνατότητα σύγχρονης τεχνολογικά αναβαθμισμένης και παραγωγικής λειτουργίας των Σταθμών για την ενημέρωση, το πρόγραμμα ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό  και τον πολιτισμό. Βασική μας θέση και πρόταση είναι  οι Περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ να λειτουργούν ως ολοκληρωμένες Ραδιοτηλεοπτικές Μονάδες με σύγχρονα Τεχνικά μέσα, μεθόδους λειτουργίας  και τρόπους ζωντανής σύνδεσης  με  τον Κεντρικό  Έλεγχο Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας στην Αθήνα και στην ΕΡΤ3,  αλλά και μεταξύ τους. Αυτό εξασφαλίζει οικονομίες μεγάλης κλίμακας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας, που με την απουσία αυτού του Τμήματος δεν θα γίνει ποτέ εφικτό.

Η πρόταση για την υπαγωγή του συνόλου των Τεχνικών και Ανθρώπινων πόρων και του συνόλου των Μέσων Παραγωγής  της  Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης στον Ενημερωτικό και Ειδησεογραφικό Τομέα είναι αδιανόητη αφού, εκτός των άλλων, αλλοιώνει το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της ΕΡΤ ως δημόσιου φορέα Ενημέρωσης, Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας του Ελληνικού λαού  και της ομογένειας.

Ταυτόχρονα δεν διαθέτει στην ΓΔ Τηλεόρασης  ούτε  τα στοιχειώδη Τεχνικά μέσα, ούτε το τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό,  για την υλοποίηση οποιασδήποτε παραγωγής Πολιτιστικού και ψυχαγωγικού Προγράμματος, που ο Νόμος προβλέπει, που ζητά η κοινωνία, που αποτελεί υποχρέωση του Δημόσιου Φορέα.

Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η υπό συζήτηση πρόταση κατά περίεργο τρόπο εντοπίζει τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες του υπηρεσιακού έργου της ΕΡΤ  μόνο στον Τεχνικό Τομέα της, όπου και προτείνονται οι ουσιωδέστερες παρεμβάσεις. Προτείνεται  η κατάργηση στρατηγικών και αναγκαίων Υπηρεσιακών μονάδων τόσο σε επίπεδο Δ/νσεων όσο και σε επίπεδο Τμημάτων και παράλληλα ο κατακερματισμός της ΓΔ Τεχνολογίας και του τεχνικού κλάδου με τη μεταφορά παραγωγικών Δ/νσεων και Τμημάτων σε άλλες ΓΔ με εντελώς διαφορετικό  αντικείμενο έργου, ενώ απουσιάζει η οργανωτική διάρθρωση της ΕΡΤ3.

Οι παραπάνω θέσεις και απόψεις τεκμηριώθηκαν μέσα από Θεσμικές διαδικασίες του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

Η πρόταση  του  Συλλόγου φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα.

 

Το  Δ. Σ. του ΠΑΣΥΜΗΤΕ

 

ΟργανόγρΑΑ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Αγία Παρασκευή  17  Απριλίου  2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,


Ο Σύλλογος όλο το διάστημα από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, παλεύει καθημερινά για την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη μας, τον τεχνικό κλάδο, αλλά και την εταιρεία ευρύτερα, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις που δίνουν διεξόδους και λύσεις στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.


Παρά τις δεσμεύσεις όλων για την εκπλήρωση των δίκαιων αιτημάτων μας, τα προβλήματα παραμένουν, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα συνεχίζεται καθώς :

 • Παραμένουν και διευρύνονται οι μισθολογικές και εργασιακές ανισότητες
 • Δεν αποδίδονται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και οι προϋπηρεσίες
 • Εκκρεμεί εδώ και μήνες η ασφαλιστική ένταξη στον ΕΔΟΕΑΠ
 • Συνεχίζεται η τεχνολογική υποβάθμιση του κλάδου αλλά και των υποδομών της ΕΡΤ με τελευταίο παράδειγμα την πρόταση του νέου οργανογράμματος
 • Παραμένουν και διευρύνονται οι ελλείψεις σε πολλές Τεχνικές υπηρεσιακές μονάδες
 • Οι εργολαβίες διογκώνονται  υποκαθιστώντας όλο και περισσότερο παραγωγικό δυναμικό


  Όπως όλοι γνωρίζουμε ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ αγωνιζόταν και συνεχίζει να αγωνίζεται πέρα από τα δικαιώματα των μελών του, με τη ίδια ένταση και για τα συμφέροντα της εταιρίας με προσήλωση στην υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και στις προσδοκίες των πολιτών.


  Αυτή τη δύσκολη – εργασιακά- συγκυρία απαιτείται  ενότητα και δυναμική συμμετοχή  στην

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

στις 19  Απριλίου  2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00

στο Studio Β  στο  Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Γενική Ενημέρωση
 2. Διοικητικός Απολογισμός
 3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
 4. Πρόγραμμα δράσης
 5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
 6. Θέματα της ΕΡΤ και του Τεχνικού κλάδου (ΓΚΠ, Οργανόγραμμα, μισθολογικά, ασφαλιστικά, DAB+, ΕΡΤnet, θέσεις εργασίας, εργολάβοι κ.α.)

Υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους, όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών, όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μέλη μας).


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κούνης 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

   Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ εύχεται στα μέλη του, στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ και στα ΜΜΕ

                     Καλή Ανάσταση με υγεία και προοπτική !


 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Αγία Παρασκευή  2  Απριλίου  2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αποφάσισε ομόφωνα και συγκαλεί την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 13/4/2018 και ώρα 13:00 στο Studio E της Ραδιοφωνίας, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται δεύτερη συνεδρίαση στις 16/4/2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία τότε το Δ.Σ. συγκαλεί τρίτη συνεδρίαση :

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

στις 19  Απριλίου  2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00

στο Studio Ε  στο  Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ

Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

Με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Γενική Ενημέρωση
 2. Διοικητικός Απολογισμός
 3. Οικονομικός Απολογισμός - Έκθεση Ε.Ε.
 4. Πρόγραμμα δράσης
 5. Οικονομικός Προϋπολογισμός
 6. Θέματα της ΕΡΤ και του Τεχνικού κλάδου (ΓΚΠ, Οργανόγραμμα, μισθολογικά, ασφαλιστικά, DAB+, ΕΡΤnet, θέσεις εργασίας, εργολάβοι κ.α.)

  Η προσέλευση όλων είναι αναγκαία και απαραίτητη

Υπενθυμίζουμε ότι για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα απουσίας 3 ωρών από την εργασία τους, όσοι υπηρετούν στην Αττική και 24 ωρών, όσοι υπηρετούν στην Περιφέρεια (εκτός από τα εντελώς απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας μέλη μας).


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Κασιμάτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κούνης 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Ποιο είναι το μέλλον του ραδιοφώνου στην Ευρώπη; Πώς εξελίσσεται στην Ευρώπη η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό ραδιόφωνο; Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές προοπτικές και ποια η θέση της Ελλάδας σε αυτές τις εξελίξεις; Τι μπορούμε να μάθουμε από την ευρωπαϊκή εμπειρία; Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν   από εκπροσώπους του δικτύου WorldDab, του European Broadcasting Union (EBU) και αντιπροσώπους ξένων χωρών, σε μια ημερίδα που διοργανώθηκε απο  το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,  στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου (Φραγκούδη 11, Καλλιθέα, ισόγειο).

Ενόψει του διαγωνισμού για τον πάροχο δικτύου και της μελλοντικής αδειοδότησης του ψηφιακού ραδιοφώνου στην Ελλάδα, η εκδήλωση με θέμα «The Future of Broadcast Radio in Europe with DAB+» έχει ως στόχο την έναρξη ενός κρίσιμου για την εποχή διαλόγου, με επίκεντρο και έναυσμα τις νέες αυτές τεχνολογικές εξελίξεις.

Κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mariya Gabriel (βιντεοσκοπημένη ομιλία), η οποία αποτύπωσε το χάρτη των εξελίξεων στην Ευρώπη, θέτοντας κρίσιμα ζητήματα για το άμεσο μέλλον. Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποιησε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος. 

Βίντεο από την ημερίδα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο link:

The future of broadcast radio in Europe with DAB+ - YouTube

 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ξεκίνησε να εκπέμπει το ψηφιακό ραδιόφωνο στην Αθήνα


Την  Παρασκευή 5 Ιανουαρίου  η πρώτη εκπομπή στην μπάντα του ψηφιακού ραδιοφώνου από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Από τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στον Υμηττό ξεκίνησαν να εκπέμπουν 7 ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ στο κανάλι 12C της ψηφιακής ραδιοφωνικής μπάντας DAB+. Η λήψη είναι δυνατή εντός του λεκανοπεδίου Αττικής με ειδικούς ψηφιακούς ραδιοφωνικούς δέκτες που διαθέτουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
Ένα μόλις μήνα μετά τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για την ιδιωτική ψηφιακή ραδιοφωνία, η ΕΡΤ προέβη στην ενεργοποίηση δικού της ψηφιακού πολυπλέκτη αποτελώντας τον πρώτο φορέα που επισήμως δραστηριοποιείται στο χώρο του ψηφιακού ραδιοφώνου. Από τον πολυπλέκτη στο κανάλι 12C (συχνότητα 227.36) εκπέμπουν το Πρώτο, το Δεύτερο και το Τρίτο Πρόγραμμα, ο Kosmos, η ΕΡΑ Σπορ, η Φωνή της Ελλάδας καθώς και ένα πρόγραμμα με την επωνυμία ΕΡΑ7 που μεταδίδει ήχο από το κανάλι της Βουλής. Η εκπομπή είναι εμφανώς σε δοκιμαστική φάση, καθώς αλλάζουν συνέχεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκπομπής.
Η συχνότητα 12C έχει δεσμευτεί για κάλυψη ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής με μονοσυχνοτικό δίκτυο με βάση τον προϋπάρχοντα χάρτη συχνοτήτων που είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου μία δεκαετία. Ο νεοσυσταθής επικαιροποιημένος χάρτης συχνοτήτων δεν έχει δοθεί ακόμη στην δημοσιότητα.
Η λήψη ψηφιακού ήχου των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ είναι εφικτή εδώ και χρόνια μέσω της πλατφόρμας της ψηφιακής τηλεόρασης, απαιτώντας ωστόσο ειδικό τηλεοπτικό αποκωδικοποιητή.
Πιλοτική εκπομπή ψηφιακού ραδιοφώνου στην Αττική είχε πραγματοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα από τον Kiss FM σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά, την περίοδο προ των Ολυμπιακών Αγώνων, ωστόσο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας με επέμβαση της ΕΕΤΤ.

Σχετικά άρθρα:http://www.radiofono.gr/node/45066

 http://press.ert.gr/2018/01/10/%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CF%84-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B1%CE%B4/


 

Σελίδα 3 από 263

Νοέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Κανένα γεγονός

Η σελίδα μας στο Facebook

Facebook Image

Athens - Electronics 2018

Δεν μπορείς να ζητάς από τους άλλους αξιοπρέπεια χωρίς πρώτα απ'όλους εσύ να είσαι αξιοπρεπής.... Κρίμα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΤ HD

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα "Σύστημα Υψηλής Ευκρίνειας HD & ΕΡΤ" την οποία οργάνωσε ο σύλλογός μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείται να το δείτε εδώΚέντρο Εκπομπής Τσεμπερού_9.j...
Image Detail
Α-Δ Καινούργια Χώρα 2.JPG
Image Detail
GO_TO_TOP